กทม.ไฟเขียวเปิดธนาคารในห้างได้ถึง 2 ทุ่มเริ่ม 18 ส.ค.

2021-08-17 20:57:54

กทม.ไฟเขียวเปิดธนาคารในห้างได้ถึง 2 ทุ่มเริ่ม 18 ส.ค.

Advertisement

ผู้ว่าฯกทม.ออกประกาศฉบับที่ 40 สั่งเปิดธนาคารและสถาบันการเงินในห้างได้ถึง 2 ทุ่ม

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.ออกประกาศกรุงเทหมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 40) ภายหลังจากที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 24/2564 มีมติเห็นชอบปรับการบังคับใช้บางมาตรการ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริการสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ได้แจ้งให้กรุงเทพมหานครดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)ในการประชุม ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนสำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการดำเนินชีวิต โดยที่ประชุม เห็นชอบให้ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน เช่น ธุรกิจลิสซิ่ง บัตรเครดิต หรือการให้สินเชื่อ ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. และต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค.