ชาวอยุธยา-สุพรรณบุรี พร้อมใจใส่เสื้อเหลืองตักบาตรวันพ่อ

2017-12-05 11:50:47

ชาวอยุธยา-สุพรรณบุรี พร้อมใจใส่เสื้อเหลืองตักบาตรวันพ่อ

ผู้ว่าฯ กรุงเก่า และผู้ว่าฯ สุพรรณบุรีสวมเสื้อสีเหลือง นำประชาชนทุกหมู่เหล่าทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2560 ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม กลุ่มพลังมวลชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 91 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยทุกคนต่างสวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรโดยพร้อมเพรียงกัน


Advertisement
ส่วนที่ บริเวณถนนพระพันวษา หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 91 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี
จากนั้นนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.สุพรรณบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน จิตอาสา ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาเส้นทางไหว้พระ 9 วัด”


Advertisement
ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราวงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาและทุกภาคส่วน ได้รวมพลังความสามัคคีในการจัดกิจกรรม ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรภายใต้ชื่อ “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาเส้นทางไหว้พระ 9 วัด” โดยจิตอาสา จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการพัฒนาเส้นทางไหว้พระ 9 วัด ในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ต.รั้วใหญ่ ต.พิหารแดง และ ต.โพธิ์พระยา และจัดเลี้ยงอาหารแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส ณ วัดสว่างอารมณ์ ต.พิหารแดง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

แท็กที่เกี่ยวข้อง