ครม.อนุมัติ 9,372 ล้านจ่ายค่าวัคซีนไฟเซอร์ส่งมอบปลาย ก.ย.

2021-08-17 16:01:52

ครม.อนุมัติ 9,372 ล้านจ่ายค่าวัคซีนไฟเซอร์ส่งมอบปลาย ก.ย.

Advertisement

ครม. อนุมัติวงเงิน 9,372 ล้านจ่ายค่าวัคซีนไฟเซอร์  20 ล้านโดส คาดส่งมอบปลาย ก.ย.

เมื่อวันที่ 17 ส.ค.  นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ครม.เห็นชอบโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับให้ประชาชนคนไทยเพิ่มเติมอีก 20 ล้านโดส  ซึ่งเป็นส่วนที่เคยลงนามไปแล้ว แต่ในวันเดียวกันนี้เป็นการอนุมัติกรอบวงเงินที่จะต้องนำไปชำระ 9,372 ล้านบาท แบ่งเป็น การจัดหาวัคซีน 8,439 ล้านบาท และค่าบริการจัดการประมาณ 933 ล้านบาท โดยจะมีการชำระเงินค่าวัคซีน และจะมีการส่งมอบในไตรมาสที่ 4 ประมาณปลายเดือน ก.ย.ถึงต้นเดือน ต.ค.นี้ 

"ครม.รับทราบการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มเติมอีก 10 ล้านโดส โดยมอบหมายให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ลงนามกับตัวแทนบริษัทไฟเซอร์ ซึ่งจะทำให้การจัดหาวัคซีนชนิด mRNA ยี่ห้อไฟเซอร์มีเพิ่มเติมอีก โดยจะส่งมอบในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ โดยสรุปวัคซีนไฟเซอร์จะเข้ามาในประเทศ 30 ล้านโดส เข้ามาในไตรมาส 4 ของปีนี้เป็นต้นไป"นายอนุชา กล่าว