ผอ.รพ.ธรรมศาสตร์เล็งเข้าวัคซีนโควิดรุ่น 2

2021-08-17 16:25:30

ผอ.รพ.ธรรมศาสตร์เล็งเข้าวัคซีนโควิดรุ่น 2

Advertisement

ผอ.รพ.ธรรมศาสตร์ฯเผยเตรียมนำเข้าวัคซีนโควิด-19 รุ่น 2

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผอ.รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวถึงการประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเข้ายา วัคซีน และเวชภัณฑ์เพื่อรับมือการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ว่า การออกประกาศดังกล่าว เนื่องจาก ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เห็นถึงปัญหาความต้องการวัคซีน ยาและเวชภัณฑ์ในภาวะวิกฤต ไม่เพียงกับความต้องการ จึงมีความคิดออกข้อบังคับดังกล่าวขึ้นมา เพื่อช่วยเป็นทางเลือกในการจัดหา ผลิต จำหน่าย นำเข้า และขออนุญาตและออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยสนใจนำเขาวัคซีนรุ่น 2 ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับการนำเข้าของหน่วยงานอื่น ทั้งนี้เพื่อเป็นบูสเตอร์โดสให้ประชาชน ในรูปแบบวัคซีนทางเลือก เบื้องต้นมีความสนใจวัคซีนโปรตีนซับยูนิต ของ โนวาแวกซ์  รวมถึงวัคซีน mRNA เจนเนอร์เรชั่น 2 อย่างโมเดอร์นา ทั้งนี้ทาง มธ.ยังต้องหาผู้ร่วมสนับสนุนด้วย โดยเปิดกว้างทั้ง เครือข่ายโรงเรียนแพทย์ (UHOSNET) ราชวิทยาลัย สมาคม รวมถึงกลุ่มเครือข่าย รพ.เอกชน