ระเบียบกรมวิทย์ว่าด้วยอัตราค่าตรวจวิเคราะห์

2021-08-17 11:58:00

ระเบียบกรมวิทย์ว่าด้วยอัตราค่าตรวจวิเคราะห์

Advertisement

ราชกิจจาฯเผยแพร่ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ  เผยตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR 1,300 บาท ตรวจเชื้อสิ่งแวดล้อมราคา 1,600-3,500  บาท ตรวจหาแอนติบอดีทางน้ำเหลือง ราคา 450 บาท

เมื่อวันที่ 16  ส.ค. ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 โดยสาระสำคัญคือ การปรับปรุงเพิ่มเติมรายการอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการด้านเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ และภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีทั้งการตรวจโรคเอดส์ ผลิตภัณฑ์อาหาร ยาและวัตถุเสพติด เจลทามือ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค สารพิษตกค้างในผักสดและผลไม้ 

นอกจากนี้ ระเบียบดังกล่าวรวมถึงอัตราค่าบริการตรวจวิเคาะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

-โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยเทคนิค เรียลไทม์พีซีอาร์ จากตัวอย่างผู้ป่วย อาทิ ทางจมูก คอ สารคัดหลั่ง  คิดอัตราค่าบริการ 1,300 บาท (จากเดิม 1,600 บาท) 

-อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค ในจุดนี้เป็นการคิดค่าบริการด้วยเทคนิคเรียลไทม์พีซีอาร์จากสิ่งแวดล้อม แยกเป็นการสวอปจากพื้นผิวในสิ่งแวดล้อม/หลอด คิดค่าบริการ 1,600 บาท หากเป็นน้ำจากสิ่งแวดล้อม คิดค่าบริการ 3,500 บาท

-การตรวจวิเคราะห์หาแอนติบอดีทางน้ำเหลืองวิทยา คิดค่าบริการ 450 บาท