ผวจ.สมุทรสาครยื่นหนังสือลาออกจากราชการแล้ว

2021-08-16 20:29:37

ผวจ.สมุทรสาครยื่นหนังสือลาออกจากราชการแล้ว

Advertisement

ผวจ.สมุทรสาครยื่นหนังสือลาออกจากราชการแล้ว อ้างมีปัญหาสุขภาพส่วนตัว

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี  ผวจ.สมุทรสาคร ได้ส่งคนใกล้ชิดไปยื่นหนังสือลาออกจากราชการ ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่กระทรวงมหาดไทย อย่างเป็นทางการแล้ว โดยรายละเอียดในหนังสือ ระบุว่า ด้วยข้าพเจ้า นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  ผวจ.สมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์ขอลาออกจากราชการ เพราะมีปัญหาเรื่องสุขภาพส่วนตัว อันเกิดจากการทำงานในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเวลาในการดูแลครอบครัวอย่างจำกัดในการนี้ ข้าพเจ้าจึงขอลาออกจากราชการ โดยขอให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.2564