อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรีมอบ 1 ล้านพร้อมทุน ป.เอกให้ "น้องเทนนิส"

2021-08-15 16:33:44

อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรีมอบ 1 ล้านพร้อมทุน ป.เอกให้ "น้องเทนนิส"

Advertisement

อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี มอบเงินรางวัล 1 ล้านพร้อมทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกให้ "น้องเทนนิส"ฮีโร่เหรียญทองเทควันโด โอลิมปิก 2020


เมื่อวันที่ 15 ส.ค. รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มอบเงินรางวัลจำนวน 1 ล้านบาท และมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกให้แก่ “น้องเทนนิส” เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและถือเป็นการสร้างชื่อเสียงเกียรติประวัติให้แก่ครอบครัว ประเทศชาติ และมหาวิทยาลัยฯ ในฐานะที่ “น้องเทนนิส” เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีด้วย


นอกจากนี้ "น้องเทนนิส" พร้อมด้วย “คุณพ่อสิริชัย วงศ์พัฒนกิจ” มาร่วมสนทนาถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิด และการสร้างแรงบันดาลใจการเล่นกีฬาในช่วงของ "แชมป์โลกสอนน้อง" โดยมี ดร.ประกิต หงส์แสนยาธรรม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และนักศึกษาเข้าร่วมในระบบซูมนับ 100 คน เพื่อร่วมสนทนาและถอดบทเรียนจากประสบการณ์การแข่งขันกีฬาของ "คุณพ่อสิริชัย"และ “น้องเทนนิส” ตามแนวคิด Physical literacy ซึ่งเป็นวิชาในการเรียนการสอนที่ในตอนนี้ยังมีอยู่ในเฉพาะมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอีกด้วย