“ช่อง 7HD รวมใจสู้ภัยโควิด-19” ร่วมสมทบทุนสจล. ผลิตเครื่อง High Flow

2021-08-15 14:05:50

“ช่อง 7HD รวมใจสู้ภัยโควิด-19” ร่วมสมทบทุนสจล. ผลิตเครื่อง High Flow

Advertisement

ช่อง 7HD เดินหน้าต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ร่วมสนับสนุนการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโรคโควิด-19 ที่ยังส่งผลกระทบในวงกว้างทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ส่งผลให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ยังขาดแคลนอีกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow ที่มีความจำเป็นต่อการรักษาดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของสถานี ที่อาสาเป็นสื่อกลางรับบริจาคเงินเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลรัฐ ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ตลอดมา ด้วยการเปิดโครงการ "ช่อง 7 รวมใจสู้ภัยโควิด-19" ตั้งแต่เมื่อปี 2563 โดยได้ดำเนินการมอบเงินบริจาคทั้งจากช่อง 7HD ประชาชน และหน่วยงานพันธมิตร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,302,579.68 บาท (สามสิบเจ็ดล้านสามแสนสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท หกสิบแปดสตางค์) ให้แก่ 11 โรงพยาบาลรัฐเสร็จสิ้นแล้ว และยังคงดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลด้านต่าง ๆ ให้ประชาชนเตรียมการรับมือและป้องกันการแพร่ระบาดมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง

และล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ นายสมโภชน์ โตรักษา ผู้จัดการฝ่ายข่าว พร้อมด้วยผู้ประกาศข่าว เปรมสุดา สันติวัฒนา และ สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา เป็นผู้แทนจาก ช่อง 7HD ร่วมมอบเงิน จำนวน 1,925,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในโครงการ “ให้เพื่อต่อลมหายใจ” แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนการผลิตเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow จำนวน 35 เครื่อง ๆ ละ 55,000 บาท นำไปแจกจ่ายให้โรงพยาบาลสนาม และโรงพยาบาลที่ขาดแคลน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้รับมอบเปรมสุดา สันติวัฒนา ผู้ประกาศข่าวรายการ สนามข่าว 7 สี เผยว่า “ช่อง 7HD ขอเป็นกำลังใจ ร่วมส่งแรงขับเคลื่อนในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมสนับสนุนให้ได้ประโยชน์สูงสุด เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วย และดูแลบุคลากรทางการแพทย์ให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 ช่วยให้สถานการณ์ต่าง ๆ คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีต่อไป”
สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา ผู้ประกาศข่าวรายการ เช้านี้ที่หมอชิต ร่วมเชิญชวน “บุคคลทั่วไปหากสนใจร่วมบริจาคสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ หรือร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 693-0-35455-4 ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อสู้ภัยโควิด ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนอดทนเข้มแข็ง เราจะก้าวผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ด้วยดีไปพร้อมกันนะครับ”