ปชช.สนใจยอดโควิดช่วยตระหนักป้องกันตัวเอง

2021-08-15 09:45:28

ปชช.สนใจยอดโควิดช่วยตระหนักป้องกันตัวเอง

Advertisement

"สวนดุสิตโพล"ชี้ ปชช.สนใจยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้เสียชีวิตรายวัน สะท้อนความรุนแรงโรค ช่วยให้ตระหนักป้องกันตัวเอง แต่ต้องชัดเจน ไม่ปกปิด ระบุเห็นแล้วค่อนข้างเครียดและวิตกกังวลพอสมควร

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,270 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 9-12 ส.ค.2564 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนติดตามการรายงาน “ตัวเลข/สถิติ” เกี่ยวกับโควิด-19 จากช่องทางใด โทรทัศน์ 71.84% โซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ไลน์ 70.49% เว็บไซต์ข่าว/แอปพลิเคชันข่าวต่าง ๆ 56.49% การพูดคุย เช่น เพื่อน ญาติพี่น้อง คนในครอบครัว 45.17% ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) 37.74%

2. ประชาชนใช้เวลาในการติดตามการรายงาน “ตัวเลข/สถิติ” เกี่ยวกับโควิด-19 ประมาณเท่าใด/ต่อวัน น้อยกว่า 30 นาทีต่อวัน 40.95%  1-2 ชั่วโมงต่อวัน 31.98% 2-5 ชั่วโมงต่อวัน 13.73% 5 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวัน 13.34%

3. การรายงาน “ตัวเลข/สถิติ” เกี่ยวกับโควิด-19 เรื่องใดที่ประชาชนสนใจติดตาม อันดับ 1 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้เสียชีวิตรายวัน 92.33% อันดับ 2 จำนวนผู้ได้รับการฉีดวัคซีน อันดับ 3 เปรียบเทียบยอดผู้ป่วยรายใหม่และผู้ที่รักษาหาย 60.87%อันดับ 4 สถานการณ์ผู้ป่วยอาการหนัก 50.75% อันดับ 5 จำนวนเตียง การรองรับผู้ป่วย 48.14%

4. ประชาชนคิดว่าข้อมูลการรายงาน “ตัวเลข/สถิติ” เกี่ยวกับโควิด-19 ในปัจจุบันมีความน่าเชื่อถือในระดับใด ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือ 45.87% มีความน่าเชื่อถือน้อย 33.89% ไม่มีความน่าเชื่อถือ 14.13% มีความน่าเชื่อถือมาก 6.11%

5. ประชาชนคิดว่าในสถานการณ์โควิด-19 “ตัวเลข/สถิติ” มีความสำคัญอย่างไร อันดับ 1 สะท้อนให้เห็นแนวโน้ม ระดับความรุนแรงของโควิด-19 89.29%อันดับ 2 ช่วยให้ตระหนักถึงความสำคัญ ระมัดระวังป้องกันตัวเองมากขึ้น 85.25% อันดับ 3ทำให้เข้าใจสถานการณ์โควิด-19 มากขึ้น 61.93% อันดับ 4ทำให้รู้จำนวน ยอดผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต 61.06% อันดับ 5 นำมาคำนวณ วางแผนการดำเนินชีวิต เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโควิด-19 46.23%

6. ประชาชนอยากให้มีการนำเสนอ “ตัวเลข/สถิติ” เกี่ยวกับโควิด-19 อย่างไร อันดับ 1 ชัดเจน ไม่ปกปิด บอกแหล่งอ้างอิง ที่มาของข้อมูล 92.01% อันดับ 2 มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง ตรวจสอบก่อนเผยแพร่ 66.77% อันดับ 3 ผู้รายงานหลักสื่อสารได้ดี สร้างความเข้าใจ 43.83% อันดับ 4ข้อมูลและกราฟิกดูเข้าใจง่าย 41.06% อันดับ 5 นำเสนอต่อเนื่อง เป็นประจำ 40.35%

7. “ตัวเลข/สถิติ” เกี่ยวกับโควิด-19 ทำให้ประชาชนมีความเครียดและวิตกกังวลมากน้อยเพียงใด ค่อนข้างเครียดและวิตกกังวลพอสมควร 57.05% เครียดและวิตกกังวลมากที่สุด 24.30% ไม่ค่อยเครียดและวิตกกังวล 14.42% ไม่เครียดและไม่วิตกกังวลเลย 4.23%