พุ่งไม่หยุด! โควิดวันนี้ 21,882 ราย ดับ 209 ราย

2021-08-15 09:13:29

พุ่งไม่หยุด! โควิดวันนี้ 21,882 ราย ดับ 209 ราย

Advertisement

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 21,882 ราย เสียชีวิต 209 ราย

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)รายงานสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 21,882 ราย  จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 21,637 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 245 ราย หายป่วยกลับบ้าน 21,106 ราย  (ผู้ป่วยสะสมระลอก เม.ย. 878,294 ราย ) ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด 907,157 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 209 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 7,552 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิน 1 หมื่นรายมีดังนี้

17 ก.ค. 10,082 ราย เสียชีวิต 141 ราย

18 ก.ค. 11,397 ราย เสียชีวิต 101 ราย

19 ก.ค. 11,784 ราย เสียชีวิต 81 ราย

20 ก.ค. 11,305 ราย เสียชีวิต 80 ราย

21 ก.ค. 13,002 ราย เสียชีวิต 108 ราย

22 ก.ค. 13,655 ราย เสียชีวิต 87 ราย

23 ก.ค. 14,575 ราย เสียชีวิต 114 ราย

24 ก.ค. 14,260 ราย เสียชีวิต 119 ราย

25 ก.ค. 15,335 ราย เสียชีวิต 129 ราย

26 ก.ค. 15,376 ราย เสียชีวิต 87 ราย

27 ก.ค. 14,150 ราย เสียชีวิต 118 ราย

28 ก.ค. 16,533 ราย เสียชีวิต 133 ราย

29 ก.ค. 17,669 ราย เสียชีวิต 165 ราย

30 ก.ค. 17,345 ราย เสียชีวิต 117 ราย

31 ก.ค. 18,912 ราย เสียชีวิต 178 ราย

1 ส.ค. 18,027 ราย เสียชีวิต 133 ราย

2 ส.ค. 17,970 ราย เสียชีวิต 178 ราย

3 ส.ค. 18,901 เสียชีวิต 147 ราย

4 ส.ค. 20,200 ราย เสียชีวิต 188 ราย

5 ส.ค. 20,920 ราย เสียชีวิต 160 ราย

6 ส.ค. 21,379 ราย เสียชีวิต 191 ราย

7 ส.ค. 21,838 ราย เสียชีวิต 212 ราย

8 ส.ค. 19,983 ราย เสียชีวิต 138 ราย

9 ส.ค. 19,603 ราย เสียชีวิต 149 ราย

10 ส.ค. 19,843 ราย เสียชีวิต 235 ราย

11 ส.ค. 21,038 ราย เสียชีวิต 207 ราย

12 ส.ค.22,782 ราย เสียชีวิต 147 ราย

13 ส.ค. 23,418 ราย เสียชีวิต 184 ราย

14 ส.ค. 22,086 ราย เสียชีวิต 217 ราย

15 ส.ค. 21,882 ราย เสียชีวิต 209 ราย