เปิดรายละเอียดดับโควิด 217 ราย

2021-08-14 15:35:29

เปิดรายละเอียดดับโควิด 217 ราย

Advertisement

เปิดรายละเอียดผู้เสียชีวิตโควิด  217 ราย กทม.มากที่สุด 96 ราย

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 22,086 ราย เสียชีวิต  217 ราย โดยผู้เสียชีวิตอายุระหว่าง 20-94 ปี ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว จำแนกผู้เสียชีวิตในจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้

-กทม. 96 ราย

-สมุทรสาคร(15) ปทุมธานี(11) นครปฐม(12) สมุทรปราการ(7) รวม 45 ราย

-นราธิวาส(6) ปัตตานี(5) ยะลา(1) ระนอง(2) นครศรีธรรมราช(2) พัทลุง(1) สุราษฎร์ธานี(1) รวม 18 ราย

-ยโสธร(3) ชัยภูมิ(2) นครราชสีมา(2) กาฬสินธ์(1) นครพนม(1) รวม 9 ราย

-ตาก(9) สุโขทัย(3) เชียงใหม่(2) กำแพงเพชร(2) เพชรบูรณ์(2) ชัยนาท(1) นครสวรรค์(1) รวม 20 ราย

-สุพรรณบุรี(7) สระแก้ว(5) ฉะเชิงเทรา(3) ชลบุรี(3) นครนายก(2) สระบุรี(2) ปราจีนบุรี(2) เพชรบุรี(2) ราชบุรี(2) สมุทรสงคราม(1) รวม 29 ราย