"หญิงหน่อย" เรียกร้องรัฐบาลปลดล็อกวัคซีน

2021-08-14 10:31:29

 "หญิงหน่อย" เรียกร้องรัฐบาลปลดล็อกวัคซีน

Advertisement

"คุณหญิงสุดารัตน์" เรียกร้องให้รัฐบาลปลดล็อกวัคซีน กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นจัดซื้อ สนับสนุนบริษัทเอกชนสั่งซื้อได้ ติดกฎระเบียบก็ต้องแก้ เมื่อนายกฯมีอำนาจพิเศษเต็มมือ 

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย โพสต์ข้อความผ่านเพจ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan ระบุว่า ดิฉันขอเรียกร้องให้รัฐบาล ปลดล็อกวัคซีน กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนโควิด เพื่อช่วยกระจายการฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้เร็วขึ้น ตามที่พรรคไทยสร้างไทย ได้เรียกร้องมาตั้งแต่เดือน ม.ค. รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทเอกชนได้สั่งซื้อวัคซีนมาฉีดให้พนักงาน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. โดยอย่าอ้างว่าติดกฎระเบียบต่างๆ เพราะติดก็ต้องแก้ ในเมื่อนายกฯมีอำนาจพิเศษเต็มมือโปรดใช้อำนาจที่มีเพื่อประชาชน

ดิฉัน พร้อมด้วยคุณอุดมเดช รัตนเสถียร ได้ไปให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข ของเทศบาลนครนนทบุรี ที่นำโดยนายกสมนึก ธนเดชากุล ในการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจำนวน 110,000โดส จากสถาบันจุฬาภรณ์ และสภากาชาดไทย โดยจัดฉีดให้ประชาชนวันละ 2,000 คน ซึ่งทางท่านนายกสมนึก และเทศบาลนครนนทบุรี ได้จัดระบบการฉีดวัคซีนอย่างดีมาก โดยแบ่งประชาชนเป็นรอบๆ ไม่แออัด และมีแพทย์ฉุกเฉินไว้เตรียมดูแลอย่างครบถ้วน ดิฉันขอแสดงความชื่นชมต่อท่านนายกสมนึก และทีมงานที่ได้ทุ่มเทในการดูแลประชาชนเป็นอย่างดี ซึ่งการที่ท้องถิ่นสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะจะทำให้มีการกระจายวัคซีนให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง


ดิฉันขอเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนนโยบายตามที่ดิฉันได้เสนอไป ตั้งแต่เดือน ม.ค. ให้รัฐบาลอนุญาตให้ท้องถิ่นได้ช่วยจัดซื้อวัคซีนคุณภาพดีที่ WHO รับรอง จากเงินสะสมของท้องถิ่นเอง เพราะถ้าคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้ง รัฐบาลควรอนุญาตให้ท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่มีเงินสะสมจำนวนหลายแสนล้านบาท สามารถจัดซื้อวัคซีนได้ รวมทั้งการสนับสนุนให้ภาคเอกชนได้สั่งซื้อวัคซีนมาฉีดให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ของแต่ละบริษัท ตามที่ กกร. เสนอมา เพราะขณะนี้ประเทศส่วนใหญ่ในโลกเริ่มฟื้นตัว เปิดการทำธุรกิจ หลังจากระดมฉีดวัคซีน ทำให้มีการสั่งซื้อสินค้าต่างๆจากประเทศไทย แต่หลายโรงงานไม่สามารถผลิตสินค้าได้ เพราะมีการระบาดของโควิดจนต้องปิดโรงงาน ทำให้เสียโอกาสในการทำรายได้เข้าประเทศ รัฐบาลจึงควรปรับนโยบายให้ท้องถิ่น และภาคเอกชน สามารถนำเข้าวัคซีนได้ ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งการจัดซื้อก็ต้องผ่านการตรวจและควบคุมจาก อย. และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามกฎหมายอยู่แล้ว”

ในยามวิกฤตเช่นนี้ เราต้องระดมกำลังของทุกภาคส่วนมาช่วยกัน เพื่อให้ #ประชาชนรอดก่อน การที่ท้องถิ่น และภาคเอกชนมาช่วยจัดซื้อวัคซีน และช่วยในการกระจายวัคซีน ย่อมมีแต่ผลดีที่เกิดขึ้นกับประชาชน ทำให้ประชาชนได้รับวัคซีนรวดเร็วและทั่วถึง ทุกนาทีมีค่าสำหรับชีวิตคนไทย โปรดรวมพลังทุกฝ่ายมาช่วยกันสู้วิกฤตครั้งนี้ ให้คนไทยและประเทศไทยรอดให้ได้เสียก่อน ดิฉันจึงขอให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนนโยบาย เพื่อประโยชน์ของพี่น้องคนไทยทุกคน


ขอบคุณเพจ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan