ผบช.กองเรือยุทธการมอบชุดตรวจโควิด - ต้นฟ้าทะลายโจร ให้กับหน่วยต่างๆ

2021-08-14 08:00:10

ผบช.กองเรือยุทธการมอบชุดตรวจโควิด - ต้นฟ้าทะลายโจร ให้กับหน่วยต่างๆ

Advertisement

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการมอบชุดตรวจโควิด-19 และต้นฟ้าทะลายโจร ให้กับหน่วยต่างๆ เพื่อให้มีเครื่องมือตรวจสอบ และป้องกันโควิด-19 

//กองเรือยุทธการ:กำลังทางเรือที่มีความพร้อมรบ และพร้อมปฏิบัติการในทุกภารกิจ//

ใน 9 ส.ค.64 พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ มอบ ชุดตรวจโควิด-19 และ ต้นฟ้าทะลายโจร ให้กับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของกองเรือยุทธการ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ และป้องกัน โควิด-19 ณ สโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ

จากสถานการณ์วิกฤตไวรัสโคโรน่าโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นการระบาดช่วงที่ 3 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเตือน ได้สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจของประเทศ และได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของกำลังพลกองทัพเรือโดยตรงเป็นจำนวนมาก ตามสถิติการแพร่กระจายของเชื้อโรค ยังอยู่ในช่วงของความวิกฤตและยากในการป้องกัน ทั้งนี้กองเรือยุทธการตระหนักถึงปัญหาเป็นอย่างดีจึงได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือ และดูแลตามที่รัฐบาลกำหนดด้วยความห่วงใยของผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ จึงมีดำริให้ดำเนินการช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังพลที่ปฏิบัติงานภายในเรือที่มีการระบายอากาศเป็นระบบปิด ซึ่งจะส่งผลให้การแพร่ระบาดของเชื้อโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วกว่าปกติ โดยกองเรือยุทธการมีมาตรการเพิ่มเติม ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ในการนี้ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการได้มอบอุปกรณ์ให้กับหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ ทั้ง 13 หน่วย ประกอบด้วย1. จัดหาชุดตรวจโรคด้วยตนเอง Antigen test kit ชุดแรก จำนวน 1,000 ชุด เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ทันทีหากมีการสงสัยว่ามีการติดเชื้อ หากตรวจพบเชื้อสามารถนำไปรักษาได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อโรค ได้อย่างรวดเร็ว

2. พันธุ์ต้นฟ้าทะลายโจร ชุดแรก จำนวน 143 ต้น เพื่อให้กำลังพลได้นำไปใช้ และปลูกขยายพันธุ์ ถือเป็นการป้องกันในเชิงรุก ลักษณะแพทย์ทางเลือก ซึ่งปัจจุบันมีทฤษฎีเชิงเกษตร เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย ในการรักษาที่ได้ผลดีทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือที่มีความห่วงใยต่อกำลังพลทุกนายที่ต้องปฏิบัติงานท่ามกลางสภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างรุนแรง และให้หน่วยต่างๆ พิจารณานำพืชสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณต่อต้านโควิด-19 มาปลูกในพื้นที่ของหน่วย และขยายพันธุ์แจกจ่ายให้แก่กำลังพล ครอบครัว รวมถึงชุมชนโดยรอบได้นำไปปลูก เพื่อช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ต่อไป