"อาจารย์อ๊อด"เฉลยแล้วกระดูกบาร์โค้ดไม่ใช่กระดูกมนุษย์

2021-08-13 11:04:15

"อาจารย์อ๊อด"เฉลยแล้วกระดูกบาร์โค้ดไม่ใช่กระดูกมนุษย์

Advertisement

"อาจารย์อ๊อด"เฉลยแล้วกระดูกบาร์โค้ดมีองค์ประกอบของ "ซิลิกอน-ออกซิเจน" เป็นหลัก ซึ่งไม่ใช่องค์ประกอบหลักของกระดูกมนุษย์

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ หรือ "อาจารย์อ๊อด" อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอ ผ่านเพจ Weerachai Phutdhawong  ระบุว่า  เฉลยแล้วนะครับกระดูกบาร์โค้ดไม่ใช่กระดูกแต่อย่างไร อาจารย์อ๊อดต้องขอบคุณบริษัทโทรแอคซ์ประเทศไทยที่อนุญาตให้ใช้เครื่อง กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุ (SEM/EDX) กระดูกบาร์โค้ดมีองค์ประกอบของซิลิกอนและออกซิเจนเป็นหลัก ซึ่งไม่ใช่องค์ประกอบหลักของกระดูกมนุษย์ และยืนยันด้วยเครื่องมือนี้ว่าไม่ใช่กระดูกจริงๆครับ เราได้ทดสอบเทียบกับตัวกระดูกจริงอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นกระดูกของผู้วายชนม์ที่อยู่ในเตาเผาศพเดียวกัน พบว่ากระดูกอีกชิ้นหนึ่งนั้นมีองค์ประกอบหลักของแคลเซียมและออกซิเจนเป็นหลัก รวมถึงฟอสฟอรัสและมีเกลือโซเดียมซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่อยู่ในกระดูกจริงๆ


ขอบคุณเพจ Weerachai Phutdhawong