สภาเภสัชกรรมจัดทำแนวทางดูแลผู้ติดเชื้อโควิดที่บ้านโดยร้านยา

2021-08-12 09:41:32

สภาเภสัชกรรมจัดทำแนวทางดูแลผู้ติดเชื้อโควิดที่บ้านโดยร้านยา

Advertisement

สภาเภสัชกรรมจัดทำแนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อโควิดที่บ้านโดยร้านยา รองรับการแจกชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงไปตรวจที่บ้าน พร้อมเป็นอีกหนึ่งโหนดช่วยดูแลให้คำแนะนำผู้ติดเชื้อระหว่างรักษาตัวที่บ้าน

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวถึงการเตรียมพร้อมของร้านยาในการกระจายชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) แบบ Self Test ฟรี สำหรับแจกประชาชนกลุ่มเสี่ยงไปตรวจด้วยตัวเองตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบอร์ด สปสช. โดยระบุว่า ขณะนี้ทางสภาเภสัชกรรมกำลังจัดเตรียมแนวทางการทำ Home Isolation โดยร้านยา ทั้งนี้เนื่องจากชุดตรวจ ATK ที่จะเริ่มแจกจำนวน 8.5 ล้านชุดนั้น กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเสี่ยงที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ดังนั้นคนกลุ่มนี้จึงไม่ควรเดินทางมาที่ร้านยาแต่ควรกักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อ

รศ.ดร.ภญ.จิราพร กล่าวว่า ระบบที่วางไว้นั้น จะมีการเผยแพร่รายชื่อร้านยาและหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ ซึ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่จะได้รับชุดตรวจ ATK สามารถเลือกได้เลยว่าจะรับชุดตรวจจากร้านยาร้านไหน แล้วให้โทรติดต่อไปที่ร้านยานั้นโดยตรง และเมื่อได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์เข้ามาแล้ว เภสัชกรร้านยาจะทำการซักถามเพื่อประเมินว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ ถ้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็จะแนะนำให้อยู่ที่บ้านแล้วร้านยาจะส่งชุดตรวจไปให้พร้อมแนะนำวิธีการใช้งาน เมื่อกลุ่มเสี่ยงทำการทดสอบหาเชื้อแล้วได้ผลเป็นอย่างไร เราก็จะให้ถ่ายรูปแล้วส่งมาให้เภสัชกรร้านยาช่วยประเมินอีกครั้ง

รศ.ดร.ภญ.จิราพร กล่าวอีกว่า นอกจากกระจายชุดตรวจ ATK แล้ว ร้านยายังจะเป็นอีกโหนดที่ช่วยดูแลคนที่อยู่ใน Home Isolation หรือการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านได้ โดยจะให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ผลตรวจเป็นบวกในการปฏิบัติตัวต่างๆระหว่างทำ Home Isolation เช่น ถ้าเป็นกลุ่มที่ไม่แสดงอาการก็จะแนะนำให้กักตัวอยู่ที่บ้านและทานยารักษาตามอาการ แต่หากเริ่มแสดงอาการก็จะจ่ายยาฟ้าทะลายโจรหรือยาฟาวิพิราเวียร์ให้เลย ซึ่งขณะนี้กำลังประสานกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ร้านยาจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ติดเชื้อไม่สามารถทำ Home Isolation ได้ ก็จะประสานให้เข้า Community Isolation หรือการดูแลผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในระบบชุมชน ที่เปิดรับผู้ติดเชื้อ โดยขณะนี้ได้จัดเตรียมรายชื่อ Community Isolation ต่างๆไว้แล้ว ดังนั้นเมื่อได้ยา ได้ชุดตรวจมาก็จะเริ่มดำเนินการตามระบบที่วางไว้ได้เลย

"ตอนนี้กำลังระดมร้านยาเข้าร่วมโครงการ ขณะนี้ได้ประมาณเกือบ 2,000 ร้านแล้วแต่ยังเปิดรับสมัครไปเรื่อยๆเพราะเราต้องการร้านยาเข้าร่วมให้มากที่สุด เพื่อให้สามารถกระจายชุดตรวจได้มากและเร็ว จะได้แยกคนที่ติดเชื้อออกจากคนปกติและลดการแพร่เชื้อ แต่ตอนนี้ชุดตรวจ ATK ยังไม่มา คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณอีก 1-2 สัปดาห์" รศ.ดร.ภญ.จิราพร กล่าว