เปิดทรัพย์สิน ผบ.ตร. 104 ล้านไร้หนี้

2021-08-11 19:03:04

เปิดทรัพย์สิน ผบ.ตร. 104 ล้านไร้หนี้

Advertisement

ป.ป.ช.เผยบัญชีทรัพย์สิน ผบ.ตร.รวย 104 ล้านไร้หนี้  สะสะทองคำแท่ง

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข  ผบ.ตร. กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ และ น.ส.รัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ บุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา พร้อมด้วยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 104,166,808 บาท ไม่มีหนี้สิน  เป็นทรัพย์สินของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ 52,917,974 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 10 บัญชี 14,283,811 บาท เงินลงทุน  12,019,762 บาท ที่ดินในพื้นที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 93 ตร.ว.  ที่ดินใน อ.บางละมุง อ.ชลบุรี 1 ไร่ 1 งาน ที่ดินใน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 4 ไร่ 2 งาน มูลค่ารวม 10,535,600 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้านพัก 2 ชั้นมูลค่า 15,192,000 บาท เป็นโฉนดชื่อร่วมกันจึงแบ่งแจ้งคนละครึ่ง มูลค่า 7,596,000 บาท ยานพาหนะ 3,200,000 บาท เป็นรถยนต์โตโยต้าแอสตินา 1 คัน มูลค่า 200,000 บาท และ BMW ซีรีส์ 7  มูลค่า 3 ล้านบาท 

ส่วนทรัพย์สินของ น.ส.รัตนาภรณ์มูลค่า 50,377,978 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน  19,293,049 บาท เงินฝาก  13,293,049 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 7,596,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 5,170,450 บาท ทรัพย์สินอื่น 4,725,000 บาท ขณะที่บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สิน 870,856 บาท 

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ่งว่ามีรายได้ต่อปีรวม 2,082,444 บาท โดยเป็นรายได้จากจากเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนซึ่งเป็นรายได้ประจำ 1,466,154 บาท เงินเดือน เบี้ยประชุมขณะดำรงตำแหน่งกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ระหว่างปี 2558-2563 ต่อปีประมาณ 573,790 บาท นอกจากนั้นยังพบว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งว่าไม่มีรายได้ในส่วนของเงินเดือน ส.ว. เนื่องจากประสงค์ไม่ขอรับเงินเดือนในตำแหน่งดังกล่าว และมีรายได้อื่นจากเงินปันผล ขณะที่ น.ส.รัตนาภรณ์ แจ้งว่ามีรายได้ 1,550,000 บาท ต่อปี ส่วนใหญ่มาจากกำไรการลงทุนในกองทุนหุ้น เงินเดือน และเงินคืนประกันชีวิต

ทั้งนี้สำหรับทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ และ น.ส.รัตนาภรณ์ อาทิ ทองคำแท่งน้ำหนักรวม 100 บาท 10 แท่ง มูลค่ารวม 2.6 ล้านบาท นาฬิกาโรเล็กซ์ รวม 4 เรือน นาฬิกาปาเต๊ะฟิลลิป รวม 4 เรือน อาวุธปืนรวม 20 กระบอก ปืนพกสั้น ปืนลูกซอง และปืนยาวไรเฟิล พระเครื่อง 13 องค์ แจ้งว่าประเมินค่าไม่ได้