"อิสระ"ลุยแจกหน้ากากเด็กป้องกันโควิด-19

2021-08-11 17:59:00

"อิสระ"ลุยแจกหน้ากากเด็กป้องกันโควิด-19

Advertisement

"อิสระ"ลุยแจกหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ป้องกันโควิด-19 

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ  ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะกรรมการบริหารการประชุมยุวสมาชิกรัฐสภาของสหภาพรัฐสภา ได้จัดทำโครงการ "MiniMask for Youth หน้ากากเพื่อเด็ก" เพื่อจัดส่งหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กและเยาวชนให้กับประชาชน ชุมชน หรือโรงเรียนต่าง ๆ ที่สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ในกลุ่มเด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง “วันเยาวชนสากล (International Youth Day)” ประจำปี 2564 ในวันที่ 12 ส.ค.นี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องเด็กและเยาวชนจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายใต้หลักการของประธานรัฐสภาที่กล่าวไว้ว่า “…ระหว่างที่ยังไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ครบถ้วน การสวมหน้ากากจึงเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด” อีกทั้งเยาวชนคืออนาคตของประชาธิปไตย และเยาวชนในวันนี้คือผู้นำในอนาคต ดังนั้น การมีส่วนร่วมของเยาวชนในมิติต่าง ๆ อาทิเช่น การมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย จึงถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและด้านสาธารณสุข เยาวชนเองก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยไปกว่าผู้ใหญ่ ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า สุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจนั้นจะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี

ในการนี้ รัฐสภาไทยและสหภาพรัฐสภา นำโดยนายอิสระ  พร้อมทั้งความร่วมมือจากหลายภาคส่วนจึงได้ร่วมทำโครงการ “MiniMask for Youth หน้ากากเพื่อเด็ก” โดยจะจัดส่งหน้ากากอนามัยที่มีขนาดเหมาะสมสำหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน 12 ปี ให้ถึงที่บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ จึงขอเชิญชวนประชาชน ชุมชน หรือโรงเรียนที่สนใจหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก ร่วมลงทะเบียนได้ที่ Google Form https://forms.gle/ReZHqVUqCVx8KyE56 ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2564 (หรือจนกว่าจะครบจำนวน 10,000 คน)