10 จังหวัดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุด

2021-08-11 14:01:29

10 จังหวัดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุด

Advertisement

เปิด 10 จังหวัดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุด กทม.พุ่ง 4,525 ราย

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)รายงาน ว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 21,038 ราย ผู้เสียชีวิต 207 ราย โดย 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดมีดังนี้

กรุงเทพมหานคร 4,525 ราย

สมุทรสาคร 1,683 ราย

สมุทรปราการ 1,388 ราย

ชลบุรี 1,368 ราย

นนทบุรี  691 ราย

พระนครศรีอยุธยา 580 ราย

ปทุมธานี 512 ราย

ฉะเชิงเทรา 467 ราย

อุบลราชธานี 420 ราย

ราชบุรี  399 ราย