ยอดโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 21,038 ดับ 207

2021-08-11 08:26:00

ยอดโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 21,038  ดับ 207

Advertisement

ยอดติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 21,038 ราย เสียชีวิต 207 ราย

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)รายงานสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 21,038 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 20,865 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 173 ราย หายป่วยกลับบ้าน 22,012 ราย (ผู้ป่วยสะสมระลอก เม.ย. 788,126 ราย ) ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด 816,989 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 207 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 6,795 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิน 1 หมื่นรายมีดังนี้

17 ก.ค. 10,082 ราย เสียชีวิต 141 ราย

18 ก.ค. 11,397 ราย เสียชีวิต 101 ราย

19 ก.ค. 11,784 ราย เสียชีวิต 81 ราย

20 ก.ค. 11,305 ราย เสียชีวิต 80 ราย

21 ก.ค. 13,002 ราย เสียชีวิต 108 ราย

22 ก.ค. 13,655 ราย เสียชีวิต 87 ราย

23 ก.ค. 14,575 ราย เสียชีวิต 114 ราย

24 ก.ค. 14,260 ราย เสียชีวิต 119 ราย

25 ก.ค. 15,335 ราย เสียชีวิต 129 ราย

26 ก.ค. 15,376 ราย เสียชีวิต 87 ราย

27 ก.ค. 14,150 ราย เสียชีวิต 118 ราย

28 ก.ค. 16,533 ราย เสียชีวิต 133 ราย

29 ก.ค. 17,669 ราย เสียชีวิต 165 ราย

30 ก.ค. 17,345 ราย เสียชีวิต 117 ราย

31 ก.ค. 18,912 ราย เสียชีวิต 178 ราย

1 ส.ค. 18,027 ราย เสียชีวิต 133 ราย

2 ส.ค. 17,970 ราย เสียชีวิต 178 ราย

3 ส.ค. 18,901 เสียชีวิต 147 ราย

4 ส.ค. 20,200 ราย เสียชีวิต 188 ราย

5 ส.ค. 20,920 ราย เสียชีวิต 160 ราย

6 ส.ค. 21,379 ราย เสียชีวิต 191 ราย

7 ส.ค. 21,838 ราย เสียชีวิต 212 ราย

8 ส.ค. 19,983 ราย เสียชีวิต 138 ราย

9 ส.ค. 19,603 ราย เสียชีวิต 149 ราย

10 ส.ค. 19,843 ราย เสียชีวิต 235 ราย

11 ส.ค. 21,038 ราย เสียชีวิต 207 ราย