ฝ่ายค้าน ยื่น ป.ป.ช. เอาผิดนายกฯออกกฎหมายปิดปากสื่อ (มีคลิป)

2021-08-10 22:17:19

ฝ่ายค้าน ยื่น ป.ป.ช. เอาผิดนายกฯออกกฎหมายปิดปากสื่อ (มีคลิป)

Advertisement

พรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่น ป.ป.ช. เอาผิดนายกฯ เหตุออกกฎหมายปิดปากสื่อขัด รธน. มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าไทย ประธานวิปฝ่ายค้าน พร้อม ตัวแทนพรรคฝ่ายร่วมค้าน เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) ให้ดำเนินการไต่สวนและเอาผิดพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ที่ออกข้อกำหนดข้อ 29 ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน จำกัดสิทธิเสรีภาพการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของประชาชนและสื่อมวลชน จนทำให้สื่อมวลชนยื่นฟ้องศาล จนในที่สุดศาลแพ่งมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวแล้ว ข้อกำหนดนั้นจึงไม่มีผลบังคับใช้ แต่จนถึงขณะนี้รัฐบาลยังไม่ทบทวนและกระทำการสอดรับคำสั่งดังกล่าวทั้งนี้การกระทำของพล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะนายกรัฐมนตรี มีความผิดชัดเจนเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 4 กระทง ที่กระทบต่อบุคคลและสาธารณชนในวงกว้าง คือ กระทำผิดรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157  และฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระ ซึ่งให้นำมาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีด้วย 

นายสุทิน กล่าวว่า วันนี้มาขอพึ่ง ป.ป.ช. เพื่อให้พิจารณาไต่สวนและเอาผิดพล.อ.ประยุทธ์ เพื่อดันคดีขึ้นสู่ศาลฎีกาคดีแผนกอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป เชื่อว่าหากศาลประทับรับฟ้อง จะมีผลสั่งให้พลเอกประยุทธ์ หยุดการปฏิบัติหน้าที่ หรือจะเป็นการอื่นใดสุดแท้แต่ศาล แต่ปลายทางแล้วเชื่อว่า เมื่อพิสูจน์ความผิดตามข้อกล่าวหาทั้งหมดแล้ว จะมีผลกระทบต่อสถานภาพพลเอกประยุทธ์แน่นอน