ก้าวไกลโวยโดนขัดจังหวะ ก่อนเคาะ ส.ส.เขต 400 ปาร์ตี้ลิสต์ 100

2021-08-10 21:50:09

ก้าวไกลโวยโดนขัดจังหวะ ก่อนเคาะ ส.ส.เขต 400 ปาร์ตี้ลิสต์ 100

Advertisement

กมธ.ก้าวไกลโวยโดนขัดจังหวะ ก่อนเคาะเลือกตั้ง ส.ส.เขต 400 คน ปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.  ที่รัฐสภา นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ. … (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) รัฐสภา กล่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยให้มีการแก้ไขจำนวน ส.ส. โดยให้มีส.ส.แบ่งเขต จำนวน 400 คน และส.ส.บัญชีรายชื่อ จำนวน 100 คน อย่างไรก็ตาม ก่อนลงมติในเรื่องดังกล่าว พรรคก้าวไกลเสนอว่าควรจะมีส.ส.แบ่งเขต จำนวน 350 คน และส.ส.บัญชีรายชื่อ จำนวน 150 คน เพราะควรจะมีสัดส่วนไม่ห่างกันแบบ 400 ต่อ 100 คน ซึ่งทางฝั่งของเยอรมนีก็ใช้แบบครึ่งต่อครึ่ง  แต่ระหว่างที่ตนอธิบายเรื่องนี้ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ประธานกมธ. กลับขัดจังหวะอยู่ตลอด สุดท้ายเป็นที่น่าเสียดาย ที่ประชุมลงมติตามร่างรัฐธรรมนูญที่รับหลักการมาแล้ว

นายธีรัจชัย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ และ กมธ. ยังได้เสนอแปรญัตติให้มีการแก้มาตรา 85 ว่าด้วยให้ กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 30 วัน ถือว่าผิดหลักการ เพราะเป็นการแปรญัตติเพิ่มมาตราที่เสนอโดย  กมธ. ไม่เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ที่สุดท้ายแล้วที่ประชุมก็โหวตเช่นกัน โดยได้รับเสียงเห็นชอบ 16 ต่อ 15 เสียง

นายธีรัจชัย กล่าวอีกว่า สำหรับกรณีที่นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรคเพื่อไทย แปรญัตติไปถึงบทเฉพาะกาล โดยให้มีการยกร่างประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับจากที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ หากไม่แล้วเสร็จให้อำนาจ กกต.ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การเลือกตั้งได้เลย ส่วนตัวเห็นว่าเป็นข้อความที่หมิ่นเหม่ เหตุใดจึงไม่ให้เป็นหน้าที่ขององค์กรนิติบัญญัติ แต่กลับมอบอำนาจให้ กกต. ซึ่งเราได้คัดค้านไม่ควรมอบอำนาจให้ฝ่ายอื่นที่ไม่ใช่ฝ่ายนิติบัญญัติ แต่ก็ไม่สามารถอภิปรายได้อย่างเต็มที่ กลับมีความเร่งรีบร้อนรน

ด้านนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ กมธ. พรรคก้าวไกล  กล่าวว่า การพิจารณาของ กมธ.ในขณะนี้อาจนำไปสู่การฝ่าฝืนหลักการ ข้อบังคับรัฐสภา และรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นอันตราย และเป็นการแก้รัฐธรรมนูญที่สูญเปล่า เพราะมีความต้องการที่จะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญนี้มีหน้าตาเหมือนกับร่างรัฐธรรมนูญที่ตกไปแล้ว