"พระองค์หญิง" ทรงโปรดจัดทำ "พระเมรุมาศเสมือน" เพื่อผู้อยู่ไกลไม่ได้เข้าชม

2017-12-04 16:50:19

"พระองค์หญิง" ทรงโปรดจัดทำ "พระเมรุมาศเสมือน" เพื่อผู้อยู่ไกลไม่ได้เข้าชม

Advertisement

ข่าวดีต้อนรับวันพ่อแห่งชาติปีนี้ ด้วย "พระเมรุมาศเสมือน" "พระองค์หญิง" ทรงโปรดให้จัดทำ เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกล ไม่มีโอกาสได้เข้าชม สามารถที่จะเข้าชมได้เสมือนเดินทางมาชมด้วยตัวเอง


พ.ท.หญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงโปรดให้จัดทำพระเมรุมาศเสมือน (Virtual Phra Meru Mas) โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality) ในการถ่ายทำ บันทึก และจัดแสดง เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกล ไม่มีโอกาสได้เข้าชม สามารถที่จะเข้าชมได้เสมือนเดินทางมาชม พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณท้องสนามหลวงด้วยตัวเอง


ผู้ที่สนใจสามารถคลิกกันได้ที่ www.songcharoen.com/phrameru