ประกันสังคมโอนเยียวยา ม.33 แล้ว 2.2 ล้านคน ชื่อตกหล่นโอนอีก 13 ส.ค.

2021-08-07 17:29:56

ประกันสังคมโอนเยียวยา ม.33 แล้ว 2.2 ล้านคน ชื่อตกหล่นโอนอีก 13 ส.ค.

Advertisement

โฆษกประกันสังคมเผยโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน ม.33 ไปแล้ว 2.2 ล้านคน แจ้งกลุ่มตกหล่นไม่ได้รับเงิน รีบตรวจสอบสาเหตุ ที่ www.sso.go.th พร้อมโอนอีกรอบ 13 ส.ค.

เมื่อวันที่ 7ส.ค. น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการเร่ง ให้ความช่วยเหลือ เยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบ จากการประกาศ “เคอร์ฟิว และ “ล็อกดาวน์” ของรัฐในพื้นที่ 10 จังหวัด กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ใน 9 ประเภทกิจการ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบทำให้ว่างงาน จะได้รับเงินกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการตามคำสั่ง ของทางราชการ หรือต้องกักตัวกรณีเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกินคราวละ 90 วัน นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรี ยังได้อนุมัติมาตรการเยียวยาให้ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบได้รับเงินเยียวยาอีกคนละ 2,500 บาท ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินรอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564ที่ผ่าน วันละ 1 ล้านคน โดยโอนเงิน เข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนผู้ประกันตนมาตรา 33 ไปแล้ว จำนวน 2,434,182 บัญชี มีผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับเงินโอนคนละ 2,500 บาท จำนวน 2,227,900 คน คิดเป็น 92% ทั้งนี้ ยังมีกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 อีกจำนวน 206,282 คน ที่โอนไม่สำเร็จ เนื่องจากสาเหตุผู้ประกันตนยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ เลขบัตรประชาชน จำนวน 190,354 คน คิดเป็น 92% บัญชีปิด จำนวน 9,613 คน คิดเป็น 7% ผูกพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์ และสาเหตุอื่น ๆ อีก 3% จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ประกันตนยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในรอบแรก

โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อว่า ขอแจ้งให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 กลุ่มตกหล่น ในรอบแรกนี้ รีบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตนเองเป็นการด่วน โดยสำนักงานประกันสังคมนำข้อมูล ของผู้ประกันตนขึ้นระบบ www.sso.go.th เพื่อให้ผู้ประกันตนกลุ่มตกหล่นสามารถตรวจสอบว่าตนเอง อยู่ในกลุ่มที่โอนเข้าบัญชีไม่ได้ เพราะสาเหตุใด และวิธีดำเนินการแก้ไข ในที่ 7 สิงหาคม 2564 พร้อมย้ำ ไปยังผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีสิทธิจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขที่ประจำตัวประชาชนกับธนาคาร ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564นี้ ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 กลุ่มที่ตกหล่นในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 อย่างไรก็ตาม ในส่วนกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตกหล่นคือกลุ่มที่เข้าเงื่อนไข คือ ทำงานอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด และสถานประกอบการเข้าข่าย ที่ได้รับผลกระทบใน 9 ประเภทกิจการ แล้วไม่ได้รับเงินเยียวยา สามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ ที่รับผิดชอบสถานประกอบการ เพื่อยื่นทบทวนสิทธิได้ทันที หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง