"หมอยง" ไม่ขอรับจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ 20 โดส

2021-08-07 10:38:39

"หมอยง" ไม่ขอรับจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ 20 โดส

Advertisement

"หมอยง" ไม่ขอรับจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ 20 โดสให้บุคคลากรศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ยันดูแลบุคลากรดีไม่มีความจำเป็นต้องใช้

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. เพจ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ชี้แจงกรณีโลกออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ให้กับบุคลากรการแพทย์ และสาธารณสุข โดยหนึ่งในนั้นมีศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกรวมอยู่ด้วย  ว่า กรมควบคุมโรคไม่มีการจัดส่งวัคซีนให้ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก เนื่องจากทางศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ได้ดูแลบุคลากรที่ทำการตรวจโรคเป็นอย่างดี จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้วัคซีนไฟเซอร์ในการกระตุ้นภูมิต้านทานแต่อย่างใด


ทั้งนี้เมื่อวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา ศ.นพ.ยง ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมควบคุมโรค  เรื่อง ขอยกลิกการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์มายังศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ระบุว่า ทางศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทราบว่า ทางศูนย์ใด้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเชอร์ เพื่อมาให้บุคลากรของศูนย์ จำนวน 20 โดส ขณะนี้ทางศูนย์ได้ดูแลบุคลากรที่ทำการตรวจโรคโควิดได้เป็นอย่างดึ จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้วัคซีนไฟเซอร์ในการกระตุ้นภูมิต้านทานแต่อย่างใด ทางศูนย์จึงขอเรียนมาเพื่อขอยกเลิกจำนวนวัคซีนทั้งหมด 20 โดส ที่ทางกรมควบคุมโรคจัดสรรมา ไม่ว่าจะจัดสรรโดยตรง หรือผ่านสำนักอนามัย 

ขอบคุณเพจ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข