"สธ. -สปสช." กางแผนกระจายชุดตรวจโควิด-19

2021-08-06 19:41:58

"สธ. -สปสช." กางแผนกระจายชุดตรวจโควิด-19

Advertisement

"สธ. -สปสช." กางแผนกระจายชุดตรวจโควิด-19  ATK ให้ ปชช.ตรวจด้วยตัวเอง

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. นพ.กรกฤช ลิ้มสมมุติ ผอ.กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการประชุมชี้แจงแนวทางการกระจายชุดตรวจโควิด-19 แอนติเจน เทสท์ คิท (ATK) เพื่อแจกประชาชนตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2564 ที่ผ่านมา โดยระบุว่า สำหรับชุดตรวจ ATK ที่จะจัดสรรนั้นมีจำนวน 8.5 ล้านชุด ซึ่งเบื้องต้นได้วางหลักการกระจายคือ สำรองคงคลังเพื่อจัดสรรตามสถานการณ์ จำนวน 1.5 ล้านชุด ส่วนที่เหลือจัดสรรตามสถานการณ์ความรุนแรงของการระบาดในแต่ละพื้นที่และจำนวนประชากร โดยขั้นต่ำในการจัดสรร 40,000 ชุด หากจังหวัดไหนไม่พอก็จะนำส่วนที่สำรองไว้มาจัดสรรเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเร่งด่วน หากเป็นไปตามคาดน่าจะสามารถจัดส่งชุดตรวจ ATK ทั้งหมดได้ใน 7 วัน


ด้าน พญ.กฤติยา ศรีประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงรูปแบบกระจายชุดตรวจ ATK ไปยังหน่วยบริการเพื่อแจกประชาชนว่า องค์การเภสัชกรรม (อภ.) จะกระจายชุดตรวจไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ในจังหวัดต่างๆและสำนักอนามัยของ กทม. ตามจำนวนและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จากนั้น สสจ.และสำนักอนามัยก็จะกระจายต่อไปยังหน่วยบริการหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัด ทั้งนี้ เมื่อหน่วยบริการจะแจกจ่ายชุดตรวจแก่ประชาชน ต้องยืนยันตัวตนก่อนการให้บริการหรือการขอ Authen code พร้อมแนะนำการตรวจ และการแปลผลให้แก่ประชาชนก่อน ซึ่งทางหน่วยบริการจะได้รับการจ่ายชดเชยในอัตรา 10 บาท/ชุด ทั้งนี้ รพ.สต. อาจจัดมุมให้ประชาชนตรวจด้วยตัวเองแล้วให้เจ้าหน้าที่ช่วยแปลผลให้ก็ได้

"ข้อแนะนำหลังทราบผลตรวจ ATK กรณีผลตรวจเป็นบวก เราจะแนะนำให้การรักษาแบบดูแลที่บ้าน Home Isolation หรือดูแลที่ชุมชน Community Isolation ซึ่งกรณีจะเข้า Community Isolation แนะนำให้ RT-PCR ก่อน แต่ถ้าผลตรวจเป็นลบ ให้แนะนำวิธีการปฏิบัติตัว และตรวจซ้ำตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข” พญ.กฤติยา กล่าว