"ปตท.-บางจาก"ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด

2021-08-06 17:45:18

"ปตท.-บางจาก"ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด

Advertisement

"ปตท.-บางจาก"แจ้งปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด 50 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ปรับลด 30 สตางค์ต่อลิตร มีผล 7 ส.ค. ตั้งแต่เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. ปตท. แจ้งว่า จะมีการปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด โดยน้ำมันในกลุ่มดีเซลปรับลด 50 สตางค์ต่อลิตร และน้ำมันในกลุ่มเบนซินปรับลด 50 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 ปรับลด 30 สตางค์ต่อลิตร มีผลวันที่ 7 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป


ส่วนบางจากแจ้งปรับราคาน้ำมันทุกชนิดเช่นเดียวกัน มีผลวันที่  7 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 05.00 น.