แขวงสะหวันนะเขตจำกัดคนลาวกลับประเทศไม่เกินวันละ 150 คน (มีคลิป)

2021-08-05 20:19:26

แขวงสะหวันนะเขตจำกัดคนลาวกลับประเทศไม่เกินวันละ 150 คน (มีคลิป)

Advertisement

แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว จำกัดคนลาวกลับประเทศไม่เกินวันละ 150 คนเท่านั้น แรงงานลาวที่จะเดินทางกลับให้ติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทยล่วงหน้า เพื่อลงทะเบียนขอเดินทางกลับประเทศ


เมื่อวันที่ 5 ส.ค.  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.มุกดาหาร ประชาสัมพันธ์แจ้งให้แรงงานชาวลาวที่อยู่ฝั่งไทยทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว จะรับคนลาวผ่านด่านพรมแดน ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) โดยจำกัดจำนวน วันละไม่เกิน 150 คน เท่านั้น และขอให้แรงงานลาวที่จะเดินทางกลับแขวงสะหวันนะเขต ติดต่อกับ สถานเอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย ล่วงหน้า ติดต่อสอบถามข้อมมูล โทรศัพท์หมายเลข 02 539 4881 , 098 706 6910 Email: consularlaobkk@gmail.com อนึ่ง แรงงานลาวยังสามารถเดินทางผ่านแดนกลับ สปป.ลาว ได้ตามช่องทางดังนี้

1. ด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 1 (หนองคาย–เวียงจันทน์)

2. ด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 3 (นครพนม–คำม่วน) ฯ

นายวีระชัย นาคมาศ ผวจ.มุกดาหาร กล่าวว่า ที่ด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีแรงงานชาวลาวเดินทางกลับไปยังแขวงสะหวันนะเขต วันละ 400 – 600 คน โดยทางแขวงสะหวันนะเขตเปิดรับตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น. ทำให้ชาวลาวตกค้างที่ด่านมุกดาหาร วันละ 200 – 300 คน ดังนั้น เพื่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จ.มุกดาหาร ได้จัดตั้งจุดพักคอยสำหรับชาวลาวโดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท สหเรือง จำกัด ให้ใช้พื้นที่ กระนั้นยังรองรับได้แค่ 100 – 200 คน เนื่องจากมีการขนสัมภาระต่าง ๆ มาด้วยเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องกักตัวเอาไว้ที่ศูนย์พักคอย ซึ่งปัจจุบันมีความเสี่ยงที่จะมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ปะปนอยู่ เราต้องจัดสถานที่แยกกัก ซึ่งสามารถรองรับได้ในปริมาณที่น้อยซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเมื่อวานนี้นายสันติพาบ พมวิหาน เจ้าแขวงสะหวันนะเขต ได้แจ้งมาว่าแขวงสะหวันนะเขตมีสถานที่กักตัวและตรวจเชื้อโควิด-19มีไม่เพียงพอ ขอให้จังหวัดมุกดาหารชะลอการเดือนทางของพี่น้องประชาชนชาวลาวผ่านด่านพรมแดน ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) โดยสรุปว่าจำกัดจำนวน วันละไม่เกิน 150 คน ขอให้แรงงานลาวที่จะเดินทางกลับแขวงสะหวันนะเขต ติดต่อกับ สถานเอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย ล่วงหน้าเพื่อลงทะเบียนก่อนจากนั้นจังหวัดมุกดาหารจะกำหนดวันเดินทางให้ ส่วนชาวลาวที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับ สปป.ลาว ในช่วงนี้สามารถเดินทางผ่านด่านพรมแดนจังหวัดใกล้เคียง เช่น อุบลราชธานี นครพนม หนองคาย และจังหวัดเลย ขอย้ำว่าจังหวัดมุกดาหาร มีความยินดีต้อนรับพี่น้องชาวลาวที่จะข้ามด่านพรมแดนมุกดาหารไปยังแขวงสะหวันนะเขต แต่ด้วยข้อจำกัดข้างต้นจึงสามารถรับได้วันละไม่เกิน 150 คน.