ตรวจ Antigen Test Kits ผลเป็นลบต้องทำอย่างไร

2021-08-05 18:46:40

ตรวจ Antigen Test Kits ผลเป็นลบต้องทำอย่างไร

Advertisement

ตรวจ Antigen Test Kits ผลเป็นลบต้องทำอย่างไร

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.  ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ระบุว่า  ตรวจ Antigen Test Kits ผลเป็นลบ ทำอย่างไรต่อ?

สิ่งที่ต้องทำ คือ

1. ตรวจซ้ำ ในอีก 3 วัน เพราะผลอาจเป็นลบลวง โดยเฉพาะในกรณีที่ได้รับเชื้อมาไม่นาน

2. เฝ้าสังเกตอาการตนเอง

3. กักกันตัวเองและหลีกเลี่ยงสถานที่ชุมชน

หากผลเป็น บวก โทร. 1330 ต่อ 14 หรือ Scan QR code  หรือ เพิ่มเพื่อนที่ Line: @sabaideebot เพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาตัว


ขอบคุณเพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19