เริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์บุคลากรการแพทย์แล้ว

2021-08-05 16:30:40

เริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์บุคลากรการแพทย์แล้ว

Advertisement

เริ่มแล้วฉีดวัคซีนไฟเซอร์บุคลากรการแพทย์ ส่งถึงปลายทางแล้ว 10 จังหวัด 

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาคจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1.5 ล้านโดส เมื่อวันที่ 30 ก.ค.2564 ว่า ขณะนี้กรมควบคุมโรคได้เร่งดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ได้จัดวางไว้ ทั้งการเตรียมพร้อมบุคลากรที่จะทำหน้าที่ให้บริการฉีดทั้งด้านเทคนิคและวิธีการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามมาตรฐานของวัคซีนไฟเซอร์ รวมทั้งระบบการติดตามเฝ้าระวังอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นวัคซีนชนิดอาร์เอ็นเอ (RNA base vaccine) มีความเข้มข้นสูง ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่กำหนด เพื่อคงประสิทธิภาพวัคซีน ซึ่งได้ให้สถาบันบำราศนราดูรจัดอบรมออนไลน์ให้แก่ทีมบุคลากรของสถานพยาบาลกว่า 600 คนทั่วประเทศ เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ (4 ส.ค. 2564) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการ โดยวัคซีนไฟเซอร์ลอตแรกนี้ จะเร่งรัดฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ให้เป็นไปตามที่สถานพยาบาล หรือสถานบริการพิจารณา เพื่อลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต

นพ.โอภาส กล่าวต่อว่า สิ่งสำคัญ คือ การบริหารการจัดส่งวัคซีน เนื่องจากวัคซีนไฟเซอร์จะเก็บรักษาอยู่ในความเย็นอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส มีอายุได้เพียง 1 เดือน ดังนั้นจึงแบ่งการจัดส่งออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงที่ 1 คือวันที่ 4 - 7 ส.ค.ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด โดยในวันที่ 4 - 5 ส.ค.นี้ ดำเนินการส่งไปถึงปลายทางแล้ว 10 จังหวัด ได้แก่ กทม. จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ นครนายก ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี รวมสถานพยาบาล 69 แห่ง ซึ่งพื้นที่สามารถแจ้งขอเพิ่มเติมได้ตามจำนวนและความต้องการ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการส่งให้ช่วงที่ 2 ทั้งนี้ โรงพยาบาลที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์แล้วทั้ง กทม. และต่างจังหวัด อาทิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลนครนายกโรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลระยอง เป็นต้น บางแห่งได้เริ่มฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วในบ่ายวันนี้ และให้ครบตามเป้าหมายภายในเดือน ส.ค.นี้ จากนั้นก็จะเร่งดำเนินการในกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ต่อไป