"สุวัจน์"แจกฟ้าทะลายโจรชาวโคราช 12,000 ต้น

2021-08-05 15:14:08

"สุวัจน์"แจกฟ้าทะลายโจรชาวโคราช 12,000 ต้น

Advertisement

"สุวัจน์"เตรียมนำศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน มอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร 12,000 ต้น ให้พี่น้องประชาชนชาวโคราชสู้โควิด-19

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.  นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา ในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ได้เปิดเผยว่าในวันศุกร์ที่ 6 ส.ค.นี้ ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน จะได้แจกจ่ายต้นกล้าฟ้าทะลายโจร จํานวนประมาณ 12,000 ต้น ให้กับพี่น้องประชาชนชาวโคราช เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยในการสู้ภัยโควิด ณ ที่ทําการ ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน พรรคชาติพัฒนา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 ในจังหวัดนครราชสีมา ยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เมื่อวันที่ 4 ส.ค. พบผู้ติดเชื้อติด 545 คน ขณะนี้เทศบาลนคร นครราชสีมา ได้จัดตั้งสถานที่กักตัว (State Quarantine) สําหรับกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่ เสี่ยงเพื่อเพื่อใช้เป็นที่พักคอยก่อนตรวจหาเชื้อโควิด หากพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อก็จะส่งตัวเข้ารักษา ที่โรงพยาบาลต่อไป โดยใช้สถานที่โรงแรมฟอร์จูน อําเภอเมืองนครราชสีมา สามารถรองรับได้ 120 คน รวมทั้งโรงพยาบาลมหาราชได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง โดยใช้ หอพักพยาบาลของโรงพยาบาลมหาราช สามารถรับผู้ป่วยเพิ่มได้อีก 240 คน ซึ่งศูนย์ฅนโคราชรัก จริงไม่ทิ้งกัน ได้ช่วยกันสนับสนุนอุปกรณ์จําเป็นต่างๆ อาทิ เช่น ตู้เย็น พัดลม และ SINK ล้างมือ ให้กับโรงพยาบาลสนาม เพิ่มประสิทธิภาพในการให้การดูแลผู้ป่วยโควิด-19

ขณะนี้การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดโดยเร่งด่วนคือ การจัดหาวัคซีนให้เร็วที่สุด และมีจำนวนเพียงพอกับประชากรและสถานการณ์การแพร่ระบาด จะต้องจัดลําดับการฉีดและ กระจายจัดวัคซีนไปยังกลุ่มต่างๆ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น รวมทั้ง เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องต่างๆ เกี่ยวกับวัคซีนและ สถานการณ์โควิด ไปยังพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็ว เพื่อลดความวิตกกังวล และสร้างความ เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 ไปได้ เพื่อจะได้เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่าย รวมทั้งความเรียบร้อยต่างๆ

นอกจากนี้ การส่งเสริมให้ใช้สมุนไพรไทยที่ประเทศเรามีอยู่ ไม่ต้องพึ่งพาการนําเข้าจาก ต่างชาติ ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแก้ไขสถานการณ์โควิดได้ ตามที่ได้มีการประกาศให้ฟ้า ทะลายโจร อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร และมีการส่งเสริมให้มีการนํามาใช้ เพราะมีสารสกัดแอนโดรกราโพไลด์ ซึ่งสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและสามารถรักษาผู้ป่วย โควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย โดยได้มีการทดลองนํามาใช้กับผู้ป่วย และ เกิดผลสำเร็จในการรักษา ทำให้ขณะนี้ สมุนไพรไทย ฟ้าทะลายโจรจึงมีความต้องการสูงมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยให้เกิดประโยชน์ในการต่อสู้กับโควิด-19 ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน จึงได้จัดหาต้นกล้าฟ้าทะลายโจรไว้จํานวนประมาณ 12,000 ต้น โดยได้รับการ สนับสนุนจากมูลนิธิเก้ายั่งยืน มูลนิธิรักษ์ดิน รักษ์น้ำ และออฟฟิศชาวนา ช่วยกันจัดหาเพิ่มเติมอีกด้วย เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนจำนวนประมาณ 5,600 ต้น และหน่วยงานราชการ เทศบาล อบต. ตําบล ชุมชนต่างๆ อีกจำนวนประมาณ 6,400 ต้น เพื่อนําไปปลูกและใช้ประโยชน์ และเป็น ส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาโควิด-19 และสร้างขวัญกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชน โดยจะเริ่มแจกจ่ายให้ในวันศุกร์ที่ 6 ส.ค.นี้เป็นต้นไป ที่ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน พรรคชาติพัฒนา ขอเชิญประชาชนผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับต้นฟ้าทะลายโจรได้ ตามจำนวนที่จัดเตรียมไว้

นายสุวัจน์ กล่าวว่า ศูนย์ฅนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันและพรรคชาติพัฒนา ได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้อง ประชาชนทางโคราชมานับแต่เริ่มต้นของสถานการณ์ COVID-19 เมื่อต้นปี 2563 ด้วยการแจกจ่าย อาหาร หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์สเปรย์ฆ่าเชื้อ ถุงน้ำใจข้าวกล่อง อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่นๆ เพื่อช่วยพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง และขอส่งกําลังใจมายังพี่น้องประชาชนทุกท่าน ขณะที่รอการฉีดวัคซีนนั้น ขอให้พวกเรามีกําลังใจ ร่วมกันฝ่าฟันโควิดไปด้วยกัน ให้ความร่วมมือ กับมาตรการต่างๆ ด้านสาธารณสุข และแลตนเองให้ดีที่สุด ในสถานการณ์ที่การฉีดวัคซีนยังไม่ทั่วถึง ด้วยการใส่หน้ากากอนามัยล้างมือ มีระยะห่าง อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมตลอดเวลา ก็สามารถที่จะสร้างความปลอดภัยจากโควิด-19 ได้