วอน ปชช.แยกขยะติดเชื้อตั้งแต่ต้นทาง

2021-08-05 10:52:53

วอน ปชช.แยกขยะติดเชื้อตั้งแต่ต้นทาง

Advertisement


อธิบดี คพ.เผยขยะติดเชื้อตกค้างสะสมเพิ่มขึ้น  "วราวุธ"สั่งเร่งแก้ ขอความร่วมมือ ปชช.แยกขยะตั้งแต่ต้นทาง 

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากปัญหาปริมาณขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลสนาม Hospitel โฮมไอโซเลชั่น  ในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมามีการตกค้างสะสม ไม่สามารถกำจัดได้ทันในบางพื้นที่ เนื่องจากระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อมีจำนวนและมีกำลังรองรับมูลฝอยติดเชื้อต่อวันไม่เพียงพอ ส่งผลให้มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อตกค้างสะสมเพิ่มขึ้น ประกอบกับปัจจุบันไม่มีการคัดแยกเศษอาหาร เศษพลาสติก อุปกรณ์ทางการเเพทย์ ส่งผลให้มูลฝอยติดเชื้อมีปริมาณมากและขยะมีความชื่นสูงไม่เหมาะสมที่จะนำไปกำจัดด้วยการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ

นายอรรถพล กล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา  รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมาย คพ. ให้ประสานกับกรมอนามัย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม) 29 จังหวัด เพื่อเตรียมการป้องกันและดำเนินการเเก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยติดเชื้อตกค้าง โดย คพ.เสนอให้มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง ให้มีการแยกขยะในกลุ่มของเศษอาหาร ขยะพลาสติก นำไปฆ่าเชื้อโดยการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ สารฟอกขาว หลังจากนั้นนำไปฝังในบ่อฝังกลบ ส่วนขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลและสถานประกอบการต่างๆ จะต้องมีการกำจัดโดยการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข 2535 ปัญหาการทิ้งขยะปนกันทั้งเศษอาหาร ขยะพลาสติกและขยะติดเชื้อโดยไม่มีการคัดแยก ทำให้มีปริมาณขยะจำนวนมากและมีความชื้นสูงไม่เหมาะสมที่จะนำไปกำจัดด้วยการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ทำให้มีปริมาณขยะสะสมสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชนในพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้นจึงต้องขอความมือทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน ร่วมคัดแยกขยะแต่ต้นทาง เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาจากสถานการณ์โควิด -19