โควิดสายพันธุ์เดลตาแพร่ 74 จังหวัด กทม.พบ 86.2%

2021-08-04 17:06:23

โควิดสายพันธุ์เดลตาแพร่ 74 จังหวัด  กทม.พบ 86.2%

Advertisement

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยตรวจพบสายพันธุ์เดลตาใน 74 จังหวัด  กทม.พบ 86.2%

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยผลการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด -19 ในประเทศไทย โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ เครือข่ายห้องปฏิบัติการว่า แนวโน้มในภาพรวมของประเทศจากข้อมูลการเฝ้าระวังระหว่างวันที่ 24- 30 ก.ค. 2564 จากการสุ่มตรวจผู้ติดเชื้อทั้งหมด 2,547 ราย เป็นสายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) จำนวน 1,993 ราย (78.2%) สายพันธุ์อัลฟา (อังกฤษ) จำนวน 538 ราย (21.2%) และสายพันธุ์เบตา (แอฟริกาใต้) จำนวน 16 ราย (0.6%) โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสุ่มตรวจ จำนวน 1,229 ราย เป็นสายพันธุ์เดลตา จำนวน 1,059 ราย (86.2%) สายพันธุ์อัลฟาจำนวน 170 ราย (13.8%) ส่วนสายพันธุ์เบตาไม่พบผู้ติดเชื้อ ส่วนภูมิภาคสุ่มตรวจ จำนวน 1,318 ราย เป็นสายพันธุ์เดลตา 934 ราย (70.9%) สายพันธุ์อัลฟา 368 ราย (27.9%) และสายพันธุ์เบตา 16 ราย (1.2%) โดยขณะนี้สายพันธุ์เดลตาพบ 74 จังหวัด ส่วนสายพันธุ์เบตาสัปดาห์นี้พบเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ พบมากที่สุดที่ จ.ยะลา 14 ราย  จ.สงขลาและตรังจังหวัดละ 1 ราย สำหรับสายพันธุ์แลมบ์ดาที่พบในแถบประเทศอเมริกาใต้ ยังไม่พบในประเทศไทยแต่อย่างใด และยังเป็นเพียงสายพันธุ์ที่น่าสนใจ(Variant of Interest) ตามการแบ่งระดับขององค์การอนามัยโลก(WHO)