ด่วน! รพ.ศิริราชเปิดจองวันเวลาฉีดวัคซีนโควิด- 19

2021-08-04 12:20:09

ด่วน! รพ.ศิริราชเปิดจองวันเวลาฉีดวัคซีนโควิด- 19

Advertisement

ด่วน! รพ.ศิริราชเปิดจองวันเวลาฉีดวัคซีนโควิด- 19 ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. รพ.ศิริราช ประกาศว่า  เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุมากกว่า 59 ปี 10 เดือน และ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้มีประวัติการรักษา และ/หรือมีหมายเลขเวชระเบียนผู้ป่วย รพ.ศิริราช สามารถจองวัน และเวลาการฉีดวัคซีนโควิด 19 AstraZeneca สำหรับเดือน ส.ค.2564 ผ่านแอปพลิเคชัน Siriraj Connect โดยเปิดให้จองในวันที่ 4 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป การฉีดวัคซีนครั้งนี้เป็นการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 ชนิดใด ๆ มาก่อน และต้องการฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ 1 จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ผู้ต้องการรับการฉีดวัคซีนที่เข้าเกณฑ์ข้างต้นเข้าจองวัคซีนต่อไป