ครม.ไฟเขียว "สุทธิพงษ์" นั่งปลัด มท.

2021-08-03 20:33:33

ครม.ไฟเขียว "สุทธิพงษ์" นั่งปลัด มท.

Advertisement

ครม.เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทย 28 ตำแหน่ง "สุทธิพงษ์" นั่งปลัดกระทรวงมหาดไทย  ขณะที่ผู้ว่าฯหมูป่า มาดำรงตำแหน่ง ผวจ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม ครม. วันนี้ ได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง รวม 28 ตำแหน่งตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเป็นวาระจร ประกอบด้วย 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย 

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ปทุมธานี ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผวจ.กระบี่

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผวจ.พิจิตร ดำรงตำแหน่ง  ผวจ.ชัยนาท 

นายไกรสร กองฉลาด  ผวจ.นครพนม ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ชัยภูมิ 

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผวจ.เชียงราย

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย ดำรงตำแหน่ง ผวจ.เชียงใหม่ 

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผวจ.สิงห์บุรี  ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ตราด

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผวจ.นครพนม

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.ชัยภูมิ ดำรงตำแหน่ง ผวจ.นครราชสีมา

นายชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.ร้อยเอ็ด ดำรงตำแหน่ง ผวจ.นครสวรรค์

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.ลำปาง ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ปทุมธานี

นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์

นายนิพันธ์ บุญหลวง ผวจ.น่าน ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ปัตตานี

นายวีระชัย นาคมาศ  ผวจ.มุกดาหาร ดำรงตำแหน่ง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผวจ.พิจิตร

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผวจซมุกดาหาร

นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ยะลา

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ร้อยเอ็ด

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผวจ.แม่ฮ่องสอน ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ลำปาง

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผวจ.สกลนคร 

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผวจ.นราธิวาส ดำรงตำแหน่ง ผวจ.สงขลา

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผวจ.สระแก้ว

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผวจ.สิงห์บุรี

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร ดำรงตำแหน่ง ผวจ.หนองคาย 

.นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.ตาก ดำรงตำแหน่ง ผวจ.อุบลราชธานี