แถลงการณ์ สธ.ป้องคณาจารย์ด้านวิชาการโดนโจมตี (มีคลิป)

2021-08-03 17:56:01

แถลงการณ์ สธ.ป้องคณาจารย์ด้านวิชาการโดนโจมตี (มีคลิป)

Advertisement

สธ.ออกแถลงการณ์ป้องคณาจารย์ด้านวิชาการโดนโจมตีด้วยถ้อยคำรุนแรง เมื่อวันที่ 3 ส.ค. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดสธ. พร้อมคณะผู้บริหาร อ่านแถลงการณ์กระทรวงสาธๆรณสุข กรณีการแสดงความคิดเห็นต่อคณะคณาจารย์ด้านวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ตามที่ได้มีการแสดงความคิดเห็นของคนบางกลุ่มด้วยถ้อยคำที่รุนแรงจนมีผลกระทบต่อการทำงานและต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของคณาจารย์ในคณะที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข เช่น ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ, ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น  กระทรวงสาธารณสุขขอเรียนทำความเข้าใจว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้เรียนเชิญคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบันมาช่วยเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน โดยที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้รับความอนุเคราะห์ จากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนการระบาดของโรคโควิด 19 และทุกท่านได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในฐานะนักวิชาการอย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งนี้ คณาจารย์ทุกท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย หรือการจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์และวัคซีนแต่อย่างใด กระทรวงสาธารณสุขขอขอบพระคุณ ชื่นชมและให้กำลังใจคณาจารย์ทุกท่านในความเสียสละ ทำงานเพื่อประเทศชาติ และขอให้สังคมได้ร่วมเข้าใจและรับทราบบทบาทที่มีคุณค่ายิ่งของคณาจารย์ทุกท่านในครั้งนี้ ขอบคุณครับ