ลบชื่อองค์กรจอง "ซิโนฟาร์ม"ไม่โอนเงิน

2021-08-03 14:06:01

ลบชื่อองค์กรจอง "ซิโนฟาร์ม"ไม่โอนเงิน

Advertisement

ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกาศลบรายชื่อองค์กรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ระยะที่ 1 ไม่ได้โอนเงินหรือล็อกอินเข้าระบบภายในกำหนด 2,631 องค์กร เป็นประชากรที่ได้รับจัดสรร 598,704 ราย รวมจำนวนวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 1,197,408 โดส เปิดให้จองใหม่ 6 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ข้อความระบุว่า  ประกาศลบรายชื่อองค์กรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 และไม่ได้เข้ามาดำเนินการโอนเงินหรือล็อกอินเข้าระบบลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน ภายในวันศุกร์ที่ 30 ก"8" 2564 โดยมีจำนวนทั้งหมด 2,631 องค์กร เป็นประชากรที่ได้รับจัดสรร 598,704 ราย รวมจำนวนวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวน 1,197,408 โดส เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระบบจะลบข้อมูลและชื่อองค์กรของท่านออกจากระบบลงทะเบียน ทั้งนี้ราชวิทยาลัยจะนำวัคซีนจำนวนดังกล่าวไปจัดสรรให้กับผู้อื่นต่อไป

สามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ไม่ดำเนินการในเวลาที่กำหนดได้ที่ https://www.pccms.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/ รายชื่อบริษัทที่ไม่ทำรายการในกำหนดเวลา.pdf ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564

นอกจากนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งกำหนดเปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 2 สำหรับองค์กรนิติบุคคลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำหนดการยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 2 สำหรับองค์กรและหน่วยงาน ที่ต้องการยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลได้ทุกประเภท ทั้งพนักงาน ครอบครัวพนักงาน แรงงานต่างชาติ ตั้งแต่ 100 – 3,000 ราย เปิดรับวันศุกร์ที่ 6 ส.ค. 2564 เวลา 08.08 น. จำนวน 100,000 ราย (จนกว่าจะเต็มจำนวน)

-ยื่นขอรับการจัดสรรผ่านระบบออนไลน์ https://vaccine.cra.ac.th

-เลือกเมนู “ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนสำหรับองค์กรและหน่วยงาน” เท่านั้น

ประกาศแจ้งองค์กรที่ได้รับการจัดสรรในวันจันทร์ที่ 9 ส.ค. 2564 ผ่านทางอีเมลผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

โดยองค์กรที่ได้รับการจัดสรรจะได้รับอีเมลแจ้งรหัสล็อกอินเข้าระบบผ่านเมนู “2 ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน” เพื่อทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร และวิธีการโอนเงิน ทั้งนี้ กรุณาโอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนวัคซีนที่บริจาค) ภายในวันที่ 11 ส.ค 2564 เวลา 18.00 น. หากไม่สามารถเข้ามาดำเนินการตามเวลากำหนดได้ระบบจะลบข้อมูลและชื่อองค์กรท่านออกจากระบบการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ เพื่อจะนำจำนวนวัคซีนนั้นไปจัดสรรให้ผู้อื่นต่อไป และหากท่านมีความประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อขอจัดสรรใหม่หรือเพิ่มเติม ท่านต้องเข้ามาลงทะเบียนใหม่ในการจัดสรรครั้งต่อๆไป

กำหนดช่วงเวลาการเข้าฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาล ตั้งแต่ 18 -31 ส.ค. 2564

ภายหลังจากที่องค์กรได้รับการจัดสรรและโอนเงินเรียบร้อย และได้รับการตรวจสอบยืนยันแล้ว องค์กรต้องประสานเลือกสถานพยาบาลในระบบ (ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนให้บริการในพื้นที่จังหวัดของสถานประกอบการ  https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1529) เพื่อลงนามข้อตกลง 3 ฝ่าย(ระหว่างองค์กร สถานพยาบาลและราชวิทยาลัย) ผ่านระบบออนไลน์ และนัดหมายวันฉีด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดส่งวัคซีนไปยังสถานพยาบาลปลายทางที่องค์กรเลือกเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนถึงวันนัดฉีดวัคซีน ทั้งนี้ องค์กรจะต้องเตรียมรายชื่อบุคคลที่จะเข้ารับวัคซีนและอัพโหลดเข้าระบบให้เรียบร้อยสองวันก่อนวันกำหนดฉีด(องค์กรไม่สามารถเปลี่ยนชื่อและจำนวนบุคลากรหรือย้ายที่ฉีดได้ในช่วงเวลาสองวันก่อนและหลังวันฉีดด้วยเหตุผลเรื่องการประกันและการจัดส่งวัคซีน)

หมายเหตุ: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะเปิดให้องค์กรยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มทุกวันศุกร์ (จำนวนการประกาศรับลงทะเบียนแต่ละรอบ ขื้นอยู่กับจำนวนโควต้าวัคซีนที่มีในแต่ละสัปดาห์) ประกาศ ณ วันที่ 2 ส.ค. 2564

ขอบคุณเพจ ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์