คนหวัง ครม.ประยุทธ์ 5ทำงานดีขึ้น

2017-12-03 17:20:43

คนหวัง ครม.ประยุทธ์ 5ทำงานดีขึ้น

สวนดุสิตโพลเผยประชาชนหวัง ครม.ประยุทธ์5 เข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้รัฐบาลทำงานดีขึ้น รัฐมนตรีใหม่ทำเพื่อบ้านเมืองและส่วนรวม สร้างผลงานให้เห็นเด่นชัด

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจ ประชาชนคิดอย่างไร? กับ ครม.ประยุทธ์ 5 พบว่า อันดับ 1 หวังว่าจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหา เพื่อให้รัฐบาลทำงานได้ดีขึ้น 32.18% อันดับ 2 คงต้องให้เวลาสักระยะ รอดูผลงานที่เป็นรูปธรรม 28.71% อันดับ 3 ต้องการปรับการทำงาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 17.48% อันดับ 4
เป็นการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่ง
16.50% อันดับ 5 ปรับเปลี่ยนเพื่อลดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และแรงกดดันจากสังคม10.82%

Advertisementสำหรับสิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อรัฐมนตรีใหม่ คือ อันดับ 1 ทำเพื่อบ้านเมืองและส่วนรวม สร้างผลงานให้เห็นเด่นชัด 49.46% อันดับ 2 เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 40.99% อันดับ 3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น 16.16% อันดับ 4 ขอให้ตั้งใจทำงานต่อไป นำสิ่งที่ผิดพลาดมาแก้ไขปรับปรุง 14.19% อันดับ 5 ทำงานด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส ไม่ทุจริตคอรัปชั่น 11.53%

​เมื่อถามว่า การปรับ ครม.ประยุทธ์ 5 จะสามารถทำให้รัฐบาลทำงานได้ดีขึ้นหรือไม่? อันดับ 1 น่าจะดีขึ้น 50.22% เพราะ รมต.ใหม่แต่ละท่านเป็นคนเก่ง มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ นำบทเรียนจากคนเก่ามาศึกษา แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด ต้องเร่งสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับ อันดับ 2 น่าจะเหมือนเดิม 42.67%เพราะปัญหาสะสมมานาน แก้ไขได้ยาก หลายเรื่องยังไม่สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ ปรับครม.หลายครั้งก็ยังเหมือนเดิม รูปแบบการทำงานเหมือนเดิม ฯลฯ
อันดับ 3 น่าจะแย่ลง 7.11% เพราะการทำงานหยุดชะงัก ไม่ต่อเนื่อง เสียเวลา เสียงบประมาณ รัฐบาลกำลังประสบปัญหาในการทำงาน

Advertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง