หัวหินเปิดลงทะเบียนฉีด "ซิโนฟาร์ม" 4 ส.ค.

2021-08-03 11:21:57

 หัวหินเปิดลงทะเบียนฉีด "ซิโนฟาร์ม"  4 ส.ค.

Advertisement


หัวหินเปิดลงทะเบียนฉีด "วัคซีนซิโนฟาร์ม" รอบ 2 วันที่ 4 ส.ค.

 เมื่อวันที่ 3 ส.ค. น.ส.บุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยภายหลังประชุม ร่วมกับ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ถึงความคืบหน้าการจัดซื้อวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 50,000 โดส งบประมาณราว 50 ล้านบาท เพื่อนำมาบริการฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ ภายหลังที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ประกาศเรื่องการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและอปท.ครั้งที่ 4 โดยเทศบาลเมืองหัวหิน ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวนทั้งสิ้น 24,500 คน ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 7 ก.ค.64 เทศบาลเมืองหัวหินได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์มผ่านแอปพลิเคชั่น “เทศบาลเมืองหัวหินพร้อม” และมาลงทะเบียนด้วยตนเองที่เทศบาลเมืองหัวหินไว้แล้วรวม 1 หมื่นคน

โดยในที่ประชุมได้เสนอให้นายกเทศมนตรีพิจารณาการลงทะเบียนการจัดสรรวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ให้กับประชาชนชาวหัวหินที่เหลืออีก 14,500 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.ประชาชนที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ต.หัวหิน และ ต.หนองแก โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น “เทศบาลเมืองหัวหินพร้อม” โดยสแกนผ่าน QR Code เท่านั้น ได้ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 64 เป็นต้นไปจนกว่าครบจำนวน ส่วนกลุ่มที่ 2 กลุ่มพนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงานราชการหรือภาคเอกชน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน โดยต้องมีผู้บริหารของหน่วยงาน/เจ้าของกิจการรับรอง หรือกลุ่มบุคคลพื้นที่ข้างเคียง พื้นที่อื่นๆที่เดินทางมาทำธุรกรรมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหินเป็นประจำ ให้ทำหนังสือถึงนายกเทศมนตรีเพื่อแจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนฯ โดยส่งเอกสารได้ที่ห้องประชุมชมสินธุ์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อาคารใหม่ ชั้น 3 หรือส่งเป็นไฟล์ Excel ผ่านทาง Line official เทศบาลเมืองหัวหิน : HuaHinMunicipalty @yiq7744k และตั้งชื่อไฟล์ “MasterVaccine ชื่อหน่วยงาน” ภายในวันที่ 8 ส.ค. 64 ทั้งนี้หากประชาชนท่านใดมีปัญหาในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนสามารถสอบถามได้ที่เทศบาลเมืองหัวหินตามวันและเวลาราชการ