ยอดติดเชื้อโควิดรายใหม่ 18,901 ราย เสียชีวิต 147 ราย

2021-08-03 08:58:42

ยอดติดเชื้อโควิดรายใหม่ 18,901 ราย เสียชีวิต 147 ราย

Advertisement

โควิด-19 ทะลุหมื่นวันที่ 18 ยอดติดเชื้อ 18,901  ราย เสียชีวิต 147 ราย

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)รายงานสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 18,901 รายจำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 18,158 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 743 ราย หายป่วยกลับบ้าน 18,590 ราย  (ผู้ป่วยสะสมระลอก เม.ย. 623,322 ราย  ) ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด 652,185 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 147 ราย  ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 5,315 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิน 1 หมื่นรายมีดังนี้

17 ก.ค. 10,082 ราย เสียชีวิต 141 ราย

18 ก.ค. 11,397 ราย เสียชีวิต 101 ราย

19 ก.ค. 11,784 ราย เสียชีวิต 81 ราย

20 ก.ค. 11,305 ราย เสียชีวิต 80 ราย

21 ก.ค. 13,002 ราย เสียชีวิต 108 ราย

22 ก.ค. 13,655 ราย เสียชีวิต 87 ราย

23 ก.ค. 14,575 ราย เสียชีวิต 114 ราย

24 ก.ค. 14,260 ราย เสียชีวิต 119 ราย

25 ก.ค. 15,335 ราย เสียชีวิต 129 ราย

26 ก.ค. 15,376 ราย เสียชีวิต 87 ราย

27 ก.ค. 14,150 ราย เสียชีวิต 118 ราย

28 ก.ค. 16,533 ราย เสียชีวิต 133 ราย

29 ก.ค. 17,669 ราย เสียชีวิต 165 ราย

30 ก.ค. 17,345 ราย เสียชีวิต 117 ราย

31 ก.ค. 18,912 ราย เสียชีวิต 178 ราย

1 ส.ค. 18,027 ราย เสียชีวิต 133 ราย

2 ส.ค. 17,970 ราย เสียชีวิต 178 ราย

3 ส.ค.  18,901 เสียชีวิต 147 ราย