ประกาศ กทม.ปิดสถานที่ชั่วคราวจนถึง 31 ส.ค.

2021-08-02 19:28:59

ประกาศ กทม.ปิดสถานที่ชั่วคราวจนถึง 31 ส.ค.

Advertisement

ประกาศ กทม. สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 39 จนถึง 31 ส.ค.

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร  เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 39 ) โดยสาระสำคัญคือ

1.ปิดสถานที่ต่อ ตามประกาศเดิมที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 32, 34, 35, 36, 37 และ 38 โดยให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามความมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 28

2.ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น. โดยผ่านการบริการขนส่งอาหาร (Food Delivery Service) เท่านั้น และดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

3.ไซต์ก่อสร้าง แคมป์คนงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน ดำเนินการได้ภายใต้มาตรการฯ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) และกำกับควบคุมการเคลื่อนย้าย (Sealed Route)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 ส.ค. 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น