ยอดโควิดวันนี้ 17,970 ราย เสียชีวิต 178 ราย

2021-08-02 08:09:50

ยอดโควิดวันนี้ 17,970 ราย เสียชีวิต 178 ราย

Advertisement


โควิด-19 ทะลุหมื่นวันที่ 17 ยอดติดเชื้อ 17,970 ราย  เสียชีวิต 178 ราย

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)รายงานสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 17,970 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 17,795 ราย  ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 175 ราย  หายป่วยกลับบ้าน 13,919 ราย (ผู้ป่วยสะสมระลอก เม.ย. 604,421 ราย  ) ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด 633,284 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 178 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 5,168 ราย

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิน 1 หมื่นรายมีดังนี้

17 ก.ค. 10,082 ราย เสียชีวิต 141 ราย

18 ก.ค. 11,397 ราย เสียชีวิต 101 ราย

19 ก.ค. 11,784 ราย เสียชีวิต 81 ราย

20 ก.ค. 11,305 ราย เสียชีวิต 80 ราย

21 ก.ค. 13,002 ราย เสียชีวิต 108 ราย

22 ก.ค. 13,655 ราย เสียชีวิต 87 ราย

23 ก.ค. 14,575 ราย เสียชีวิต 114 ราย

24 ก.ค. 14,260 ราย เสียชีวิต 119 ราย

25 ก.ค. 15,335 ราย เสียชีวิต 129 ราย

26 ก.ค. 15,376 ราย เสียชีวิต 87 ราย

27 ก.ค. 14,150 ราย เสียชีวิต 118 ราย

28 ก.ค. 16,533 ราย เสียชีวิต 133 ราย

29 ก.ค. 17,669 ราย เสียชีวิต 165 ราย

30 ก.ค. 17,345 ราย เสียชีวิต 117 ราย

31 ก.ค. 18,912 ราย เสียชีวิต 178 ราย

1 ส.ค. 18,027 ราย เสียชีวิต 133 ราย

2 ส.ค. 17,970 ราย เสียชีวิต 178 ราย