"จุรินทร์"ผลักดันหนังสือรับรอง 237 โรงงานส่งออกอาหารปลอดโควิด

2021-08-01 18:34:23

"จุรินทร์"ผลักดันหนังสือรับรอง 237 โรงงานส่งออกอาหารปลอดโควิด

Advertisement

ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์เผยไทยส่งออกสินค้าอาหารครึ่งปีแรก  441,000 ล้าน วิสัยทัศน์ "จุรินทร์" ออกหนังสือรับรองการปฏิบัติตามมาตรการโควิดให้  237 โรงงาน สร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 1 ส.ค.  นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ภาพรวมการส่งออกอาหารไทยมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น สาเหตุหลักเนื่องจากการดำเนินการเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้นโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  (ปชป.) รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ที่มีการดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชนในรูปแบบ กรอ.พาณิชย์ พร้อมคอยกำกับติดตามและเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะกระทบเศรษฐกิจไทย ทำให้ล่าสุดประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าอาหาร ไม่รวมน้ำตาล มูลค่ากว่า 441,014 ล้านบาท ในช่วงครึ่งปีแรก คือระหว่าง ม.ค.– มิ.ค.2564 โดยมีสินค้าประเภทผัก ผลไม้สด แช่เย็น แช่เข็ง และแห้ง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง อาหารทะเลสด แช่เย็นแช่แข็ง กระป๋อง และแปรรูป ไก่สดแช่แข็ง และแปรรูป และเครื่องดื่มทุกชนิด ที่ส่งออกมากที่สุดตามลำดับ


"จากการระบาดโรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาที่ระบาดไปทั่วโลกตอนนี้นั้น ทำให้ตลาดโลกมีความต้องการสินค้าอาหารที่ปลอดภัย ได้คุณภาพ และมุ่งตอบโจทย์ข้อกังวลทางด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น ในประเด็นนี้นั้น ท่านรองนายกฯ จุรินทร์ มีวิสัยทัศน์ที่ได้เตรียมรองรับความต้องการดังกล่าวตั้งแต่โรคโควิดระบาดตั้งแต่เดือน ส.ค.ปีที่แล้ว ได้เสนอการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของอาหารไทยให้กับผู้ซื้อและผู้บริโภคทั่วโลก ในรูปแบบหนังสือรับรอง COVID-19 Prevention Best Practice สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการส่งออกสินค้าอาหาร โดยมีการลงนามความร่วมมือของ 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย” นางมัลลิกา กล่าว


ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า หลังจากที่มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวตั้งแต่เดือน ก.ย. 2563 โดยนายจุรินทร์เป็นประธานสักขีพยานนั้น กรมประมงได้ออกหนังสือรับรองดังกล่าวให้แก่โรงงานอาหารทะเลแช่เย็นและแช่แข็ง และโรงงานผลิตอาหารทะเลกระป๋อง ให้กับโรงงานผู้ส่งออกแล้ว กว่า 237 โรงงานแล้ว นอกจากนี้ ท่านรองนายกรัฐมนตรียังติดตามการสร้างการตระหนักรับรู้ และตอกย้ำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าสินค้าอาหารไทยมีคุณภาพ และปลอดภัยในทุกๆ ขั้นการผลิตและการจัดส่งถือมือผู้บริโภคภายใต้แคมเปญ ‘Thailand Delivers with Safety’ ผ่านทูตพาณิชย์ที่เป็นเซลส์แมนประเทศ ซึ่งประจำการในประเทศต่างๆ ทั่วโลกอีกด้วย สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขอหนังสือรับรองดังกล่าวเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ สามารถติดต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนส่งออกไปยังผู้นำเข้าในประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้