"สุริยะใส"ชี้ ม.ค.61 ไม่ปลดล็อก เลือกตั้งขยับปี 62

2017-12-03 15:45:25

"สุริยะใส"ชี้ ม.ค.61 ไม่ปลดล็อก เลือกตั้งขยับปี 62

"สุริยะใส"ชี้ถ้าภายใน 5 ม.ค.2561 ไม่ปลดล็อกพรรคการเมือง เลือกตั้งมีโอกาสขยับไปเร็วสุดต้นปี 2562 

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.นายสุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตและ ผอ.สถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) กล่าวถึงการปลดล็อกพรรคการเมืองในขณะนี้ว่า เป็นเรื่องที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ต้องส่งสัญญาณให้ชัดเจนกว่าที่เป็นอยู่เพราะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 2560 ผ่านมา 53 วันแล้ว และในบทเฉพาะกาล มาตรา141 ได้กำหนดสาระสำคัญให้พรรคการเมืองดำเนินการต่าง เช่น ภายใน 90 วัน หรือไม่เกินวันที่ 5 ม.ค.2561 พรรคการเมืองต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงสมาชิกพรรคให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ และยังกำหนดว่าภายใน180 วัน บรรดาพรรคการเมืองต้องหาสมาชิกให้ได้อย่างน้อย 500 คน ต้องจัดให้มีทุนประเดิมพรรค 1 ล้านบาท จัดประชุมแก้ข้อบังคับพรรค จัดทำคำประกาศอุดมการณ์พรรค เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสาขาพรรคและผู้แทนพรรคประจำทุกจังหวัด รวมทั้งดำเนินการชำระค่าสมาชิกพรรค ทั้งหมดต้องเสร็จไม่เกิน 180 วันหรือวันที่ 4 เม.ย.2561 หากพรรคการเมืองใดดำเนินการไม่ทันก็จะสิ้นสภาพความเป็นพรรคทันที

นายสุริยะใส กล่าวว่า แม้ พ.ร.ป.จะผ่อนปรนให้พรรคการการเมืองขอขยายเวลาการเนินการในกรณีต่างๆได้ แต่ก็จะมีปัญหาว่าจะขยายไปเท่าไร ขยายแล้วจะกระทบกรอบเวลาหาผู้สมัครของพรรคทันหรือไม่ และจะกระทบกับช่วงเวลาเลือกตั้งด้วยหรือไม่ก็เป็นปมที่น่าคิด ฉะนั้นถ้า คสช.ยื้อปลดล็อกไปจนถึงวันที่ 5 ม.ค.2561 ยังไม่มีคำสั่งยกเลิกก็แน่นอนจะกระทบเป็นลูกคลื่นกับกรอบเวลาที่บังคับพรรคการเมืองไว้ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง ที่อาจดำเนินการไม่ทันจนอาจกระทบต่อสถานะของพรรคการเมืองที่อาจสิ้นสภาพความเป็นพรรคได้

"ถ้าดูตามรูปการณ์ในขณะนี้ที่คาดกันไว้ว่าจะเลือกตั้งภายในเดือน พ.ย.2561 นั้นน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากแล้ว และอาจส่งผลให้ต้องขยับเวลาเลือกตั้งไปเร็วสุดเป็นต้นปี2562 ค่อนข้างแน่นอนถ้าภายในวันที่ 5 ม.ค.2661 ยังไม่มีคำสั่งปลดล็อกพรรคการเมือง" นายสุริยะใส กล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง