“องอาจ” ฝากรบ.เร่งแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร

2017-12-03 13:25:31

“องอาจ” ฝากรบ.เร่งแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ฝากถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งงานด้วยการประกันรายได้เพื่อแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำโดยด่วน
Advertisementนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีใหม่ ทั้ง 3 คน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า น่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ประกาศว่าใน 3 เดือนแรกจะเน้นการเข้ามาแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะยางพารา และ ข้าว จะหามาตรการเสริมเข้าไปช่วยเหลือ

ในส่วนของการแก้ปัญหาราคาข้าวนั้น ทางพรรคประชาธิปัตย์อยากฝากให้รัฐบาลนำโครงการ ประกันรายได้เกษตรกร มาใช้ในฤดูกาลผลิตนี้ โดย ให้จ่ายเงินส่วนต่างแก่เกษตรกรโดยตรงเพื่อเข้าบัญชี ธกส. จะช่วยทำให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต้องแบกภาระขาดทุนจากการทำนา

Advertisementนอกจากนั้นขณะนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวของชาวนาทางภาคอีสาน และ อีกหลายพื้นที่จะทำให้ข้าวออกสู่ตลาดพร้อมกันมาก อาจทำให้ข้าวที่มีราคาต่ำอยู่แล้วต้องตกต่ำลงไปอีก ทางพรรคประชาธิปัตย์จึงอยากเสนอให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ส่งเสริมให้ชาวนาเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางของตน หรือ ยุ้งฉางของชุมชน พร้อมออกมาตรการสินเชื่อชะลอการขายข้าว มอบสินเชื่อในสัดส่วน ร้อยละ 90 ของราคาประกันรายได้ โดยภาครัฐเป็นผู้ชดเชยดอกเบี้ยให้ชาวนาทดแทนทางพรรคประชาธิปัตย์ เชื่อมั่นว่าถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ใช้นโยบาย “ประกันรายได้ จ่ายสมทบ เงินส่วนต่าง” และนโยบาย “เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางชะลอการขาย จ่ายดอกเบี้ยให้ชาวนาทดแทน” ในฤดูกาลผลิตที่จะมาถึงนี้ จะเป็นการช่วยชาวนาได้โดยตรงตามความต้องการมากที่สุด เพราะจะช่วยชาวนาที่ชักหน้าไม่ถึงหลังมีรายได้เพิ่มขึ้น

เมื่อชาวนาซึ่งเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้น ก็จะทำให้มีกำลังซื้อมากขึ้นซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งตามไปด้วย อันจะมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในสภาวะที่ดีขึ้นตามไปด้วยในที่สุด

ส่วนสินค้าเกษตรตัวอื่นๆ ก็อาจใช้วิธีประกันรายได้ จ่ายสมทบเงินส่วนต่างเพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรกรตกต่ำได้เช่นเดียวกัน โดยอาจปรับมาตรการให้เป็นไปตามสภาพความเป็นจริงของสินค้าเกษตรกรแต่ละตัว ก็จะเป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นตามสมควรไม่ต้องตกอยู่ในสภาพรายได้ไม่พอรายจ่าย จนต้องไปกู้หนี้ยืมสินจนกลายเป็นดินพอกหางหมูแบกหนี้หลังแอ่น เหมือนที่เป็นอยู่ในขณะนี้

Advertisement
พรรคประชาธิปัตย์เชื่อมั่นว่านโยบาย “ประกันรายได้ จ่ายสมทบเงินส่วนต่าง”จะช่วยสร้างเม็ดเงินให้เกษตรกรแต่ละครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน