ชุมแพระทึกพ่อค้าติดโควิดเร่งตรวจกลุ่มเสี่ยงตลาดราชพัสดุ

2021-07-29 18:50:27

ชุมแพระทึกพ่อค้าติดโควิดเร่งตรวจกลุ่มเสี่ยงตลาดราชพัสดุ

Advertisement

ชุมแพระทึกเร่งตรวจกลุ่มเสี่ยงตลาดราชพัสดุ หลังพ่อค้ารับผักจากตลาดศรีเมืองทองติดโควิด 1 ราย วอนกลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังกักตัว 14 วัน 


เมื่อวันที่ 29 ก.ค. นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น ได้มอบหมายให้ น.ส.ธนาภรณ์ จันทีนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมกับนายชูชาติ กางกันยา หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค รพ.ชุมแพ เจ้าหน้าที่งานควบคุมโรค  รพ.ชุมแพ และสาธารณสุขอำเภอชุมแพ ลงพื้นที่ตลาดราชพัสดุ (ตลาด บขส.) ออกตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 94 ราย พร้อมแนะนำให้ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ให้ปฏิบัติตามมาตรการกักตนเอง 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนในชุมชน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังพบว่ามีพ่อค้าผัก อายุ 56 ปี เดินทางไปรับผักที่ตลาดศรีเมืองทอง จ.ขอนแก่น เผื่อนำมาขายภายในตลาดแห่งนี้ ก่อนเข้าตรวจหาเชื้อและพบว่าติดโควิดเมื่อคืนที่ผ่านมา


ทางด้านนายชูชาติ กางกันยา หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค รพ.ชุมแพ ฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือสัมผัสกลุ่มเสี่ยง ให้เฝ้าระวังกักตัว 14 วัน ตามมาตรการ รวมถึงหากสงสัยให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อเป็นการเร่งด่วน และหากพบว่ามีอาการ ระบบทางเดินหายใจ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน