"เรืองไกร" เผยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เล็งซื้อ "ซิโนฟาร์ม" 9 ล้านโดส

2021-07-22 20:49:21

 "เรืองไกร" เผยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เล็งซื้อ "ซิโนฟาร์ม"  9 ล้านโดส

Advertisement


"เรืองไกร" เผยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เล็งจัดซื้อ "วัคซีนซิโนฟาร์ม"  9 ล้านโดส อุดช่องว่างวัคซีนไม่พอ

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. ที่รัฐสภา นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แถลงความคืบหน้าการประชุมกมธ.ว่า ขณะนี้การพิจารณาไปแล้ว 28 วัน รวม 250 ชั่วโมง มีหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณารวม 19 กระทรวง 23 กองทุน 2 กลุ่มหน่วยงาน คิดเป็น ร้อยละ 88.3 โดยในวันที่ 21 ก.ค.ที่ผ่านมา พิจารณางบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรี 25 หน่วยงาน 2 กองทุน และงบกลาง 3 รายการ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การพิจารณาในส่วนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มี กมธ.สอบถามเกี่ยวกับการนำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์ม ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ชี้แจงว่า งบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนเป็นการของบสำรองจ่ายมาจากทรัพย์สินส่วนพระองค์ ปัจจุบันหน่วยงานมีการนำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวน 3 ล้านโดสและภายใน 2 สัปดาห์ จะได้รับการส่งมอบวัคซีนอีก 2 ล้านโดส รวมทั้งสิ้น 5 ล้านโดส หน่วยงานได้มีแผนดำเนินการเพื่อจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวนทั้งหมด 9 ล้านโดส ภายในเดือน ก.ค.-ส.ค.64 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดหาวัคซีนของหน่วยงานในครั้งนี้ คือ เพื่ออุดช่องว่างในช่องที่สถานการณ์ความต้องการวัคซีนในประเทศมีไม่เพียงพอ โดยมีแนวทางในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดสรรวัคซีน ได้แก่ ผู้พิการ พระ นักบวชทางศาสนา ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงการจัดสรรวัคซีนหลัก เช่น หญิงตั้งครรภ์