ผู้ว่าฯ กทม.ออกประกาศปิดสถานที่ 10 ประเภท

2021-07-21 20:29:46

 ผู้ว่าฯ กทม.ออกประกาศปิดสถานที่ 10 ประเภท

Advertisement

ผู้ว่าฯ กทม.ออกประกาศปิดสถานที่  10 ประเภทป้องกันโควิด-19 มีผลตั้งแต่ 23 ก.ค. 

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 38)  โดยสาระสำคัญ คือ กทม. สั่งปิดสถานที่หรือกิจการเพิ่มเติม 10 ประเภท เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ดังนี้

1. สนามกีฬาทุกประเภท

2. สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ต่าง ๆ

3. ลานกีฬา

4. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ

5. ศูนย์การเรียนรู้ และหอศิลป์

6. ห้องสมุดสาธารณะ

7. พิพิธภัณฑ์

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

9. ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ร้านทำเล็บ และร้านสัก

10. สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา สระว่ายน้ำสาธารณ

โดยสถานที่ตามข้อ 1 - 8 ให้ใช้เพื่อให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขอื่น ๆ ของภาครัฐได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. 64 จนถึงวันที่ 2 ส.ค. 64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น  ประกาศ ณ วันที่ 21 ก.ค. 64