เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิตโควิด 98 ราย กทม.มากสุด 51 ราย

2021-07-15 15:41:28

เปิดข้อมูลผู้เสียชีวิตโควิด 98 ราย กทม.มากสุด 51 ราย

Advertisement

ศบค.แจงรายละเอียดผู้เสียชีวิตโควิด 98 ราย กทม.มากสุด 51 ราย

เมื่อวันที่ 15 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานว่า วันนี้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายว่า วันนี้มีผู้เสียชีวิต 98 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กทม. 51  

สมุทรปราการ  14 

นครปฐม 7

ปทุมธานี 5

นครราชสีมา 3

อุบลราชธานี 2

อุดรธานี 2

นราธิวาส 2

ตาก 2

สมุทรสงคราม 1

ฉะเชิงเทรา 1

ชัยภูมิ 1

นครพนม 1

สงขลา 1 

ปัตตานี 1

นครศรีธรรมราช 1

กำแพงเพชร 1

นครสวรรค์ 1

อุตรดิตถ์ 1

ทั้งนี้ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ล้วนมีโรคประจำตัว อาทิ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคไต โรคหัวใจ โรคปอด โรคอ้วน หลอดเลือดสมอง