คกก.วัคซีนเห็นชอบออกประกาศคุมส่งออกวัคซีนโควิด-ปี 65 จัดหาอีก 120 ล้านโดส (มีคลิป)

2021-07-14 16:03:33

คกก.วัคซีนเห็นชอบออกประกาศคุมส่งออกวัคซีนโควิด-ปี 65 จัดหาอีก 120 ล้านโดส (มีคลิป)

Advertisement

"อนุทิน"ประชุม คกก.วัคซีนแห่งชาติเห็นชอบจัดหาวัคซีนโควิดปี 65 จำนวน 120 ล้านโดส เห็นชอบหลักการออกประกาศ สธ.กำหนดสัดส่วนส่งออกวัคซีน

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข  (สธ.) นายอนุทิน ชาญวรรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ได้ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดทิศทางเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนโควิด -19 หลังการประชุมเสร็จสิ้น มีการเปิดเผยผลการประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดย นพ.นคร เปรมศรี  ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค 


นพ.นคร แถลงว่า ที่ประชุมมีมติ 2 เรื่อง คือ 1. เห็นชอบเรื่องการจัดหาวัคซีนโควิด- 19 ประจำปี 2565 จำนวน 120 ล้านโดส ซึ่งประกอบไปด้วยวัคซีนที่มีความหลากหลาย มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย โดยให้จัดหาวัคซีนในรูปแบบไวรัลเวคเตอร์ วัคซีนชนิด mRNA วัคซีนชนิดซับยูนิตโปรตีน และวัคซีนรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดในประเทศ โดยต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเชื้อ โดยปริมาณการจัดหานั้น ต้องคำนึงเรื่องของผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงวัคซีน ไปจนถึงการฉีดกระตุ้น รวมถึงการสำรองวัคซีน ไว้รองรับรับกรณีฉุกเฉิน สำหรับปีปัจจุบัน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดหาวัคซีนให้ได้ตามเป้าที่วางไว้

2. การพิจารณาร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ มาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ.ความมั่นคงวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ในการกำหนดสัดส่วนการส่งออกวัคซีนป้องกันโรคโควิด- 19 ไปนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการที่จะออกประกาศนี้  โดยเวลานี้มอบให้ฝ่ายเลขานุการ คือ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ไปพิจารณาร่วมกับกรมควบคุมโรค พิจารณาทบทวนเนื้อหาของร่างประกาศฉบับนี้อย่างละเอียด โดยให้พิจารณาถึงผลกระทบและคำนึงถึงผลประโยชน์ ที่มีต่อประเทศ รวมถึงพี่น้องประชาชนเป็นหลัก และให้ดำเนินการเจรจาอย่างเต็มที่กับผู้ผลิตวัคซีน ให้ได้จำนวนวัคซีนที่เหมาะสมกับสถานการณ์