"ดร.เผ่าภูมิ"สอนมวยรัฐบาล จ่ายเยียวยา "ลูกจ้าง-นายจ้าง"

2021-07-14 11:34:18

"ดร.เผ่าภูมิ"สอนมวยรัฐบาล จ่ายเยียวยา "ลูกจ้าง-นายจ้าง"

Advertisement

"ดร.เผ่าภูมิ"สอนมวยรัฐบาล จ่ายเยียวยา "ลูกจ้าง -นายจ้าง" ก้อนเดียว ซัดแยกจ่ายไม่ได้ช่วยรักษาระดับการจ้างงาน  รับเงินเสร็จ ปลดคนงาน ตกงานกันเหมือนเดิม

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.)  ผอ.ศูนย์นโยบายพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงมาตราเยียวยาของรัฐบาลว่า  ตนเข้าใจความพยายามรัฐบาลที่จะเยียวยาในลักษณะมาตรการคงการจ้างงาน เพื่อรักษาระดับการจ้างงาน ไม่ให้คนตกงานไปมากกว่านี้ ความตั้งใจตรงนี้ถูกต้อง แต่วิธีการที่เลือกทำ มันไม่ได้นำไปสู่จุดนั้น มาตรการคงการจ้างงาน ต้องทำอย่างนี้  รัฐบาลช่วยจ่ายค่าจ้าง 50% โดยต้องจ่ายตรงไปที่นายจ้าง และนายจ้างต้องเอาไปจ่ายลูกจ้าง ห้ามเอาไปใช้อย่างอื่น และนายจ้างต้อง รักษาระดับการจ้างงาน ให้อยู่ที่ 90% ของระดับเดิม จึงจะได้รับเงินช่วยเหลือ และต้องจ่ายเป็นก้อนเดียวไม่แยกจ่ายนายจ้างกับลูกจ้าง จำนวนเงินและระยะเวลาต้องมากพอให้นายจ้างยอมที่จะไม่ปลดคนงาน ตรงนี้จะช่วยที่ว่า รัฐบาลช่วยจ่ายค่าจ้างให้นายจ้างในช่วงที่ไม่มีรายได้ ทำให้นายจ้างไม่ต้องไล่ลูกจ้างออกไป และลูกจ้างก็ไม่ตกงาน ยังได้รับเงินเดือน ยังมีงานทำอยู่ ประเทศสามารถรักษาระดับการจ้างงานได้ win-win ทุกฝ่าย

กลับมาดูสิ่งที่รัฐบาลทำ

1. รัฐจ่ายตรงไปที่ลูกจ้าง 50% (ไม่เกิน 7,500 บาท) + 2,500 บาท เป็นเวลา 1 เดือน (แบบให้เปล่า)

2. รัฐจ่ายตรงไปที่นายจ้าง 3,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน เป็นเวลา 1 เดือน (แบบให้เปล่า ปลดคนงานได้ตามใจชอบ)

นั่นหมายถึง ลูกจ้างได้รับเงินก้อนหนึ่ง นายจ้างได้รับอีกก้อนหนึ่ง โดยที่ทั้งคู่ไม่ได้ผูกกัน ต่างคนต่างได้รับเงิน และทั้งคู่ก็ไม่ได้ผูกกับการจ้างงาน นั่นคือ แจกเงินให้เปล่าตามปกติ แค่นั้นจบ ไม่ได้ช่วยรักษาระดับการจ้างงานตามที่ตั้งใจเลย สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป คือ รับเงินเสร็จ ปลดคนงาน ตกงานกันเหมือนเดิม ถ้าคิดแค่การแจกเงิน ก็คงบรรลุเป้าหมาย แต่เงินจำนวนเดียวกันนี้ เราสามารถใช้รักษาระดับการจ้างงานของประเทศไปด้วยได้ ถ้าเราเข้าใจกลไกของมัน